Sp-Haga inn i varmen hos LO

Det var historisk sus over møtet mellom toppene i Senterpartiet og LOs største forbund, Fagforbundet, i går. Åslaug Haga og Jan Davidsen sto sammen mot EU, og for et milliardløft for lokal velferd.

(Kilde:dagsavisen.no , publisert: 04.02.2005)

– Når jobben er å forsvare den lokale velferden, er det helt naturlig at Senterpartiet og Fagforbundet spiller på samme lag, sa Sp-leder Åslaug Haga.

Og hele forsamlingen av Sps stortingskandidater og Fagforbundets landsstyre nikket og applauderte. Her møttes to ulike kulturer, men også to grupper som daglig står midt oppi den samme norske virkeligheten: Politikerne i det store ordførerpartiet og de ansatte i kommunene.

Derfor var det ikke så vanskelig for Sp-leder Åslaug Haga og Fagforbundets leder Jan Davidsen å samles om en knusende kritikk av regjeringens velferdspolitikk, og å utfordre en ny rødgrønn regjering til et kraftig løft.

 


Fagforbundets leder Jan Davidsen og Sp-leder Åslaug Haga på historisk møte i går. De vil ha krafttak for lokal velferd.

10 milliarder
Sp-leder Åslaug Haga tar til orde for at en ny regjering må lage en opptrappingsplan for å løse «den akutte krisa for lokaldemokratiet».

– I løpet av 3-4 år må kommunene tilføres 10 milliarder kroner, for å få en balanse mellom oppgavene de er pålagt og penger til rådighet, utdypet Haga etter sin tale.

For framtiden vil hun ha en forhandlingsmekanisme mellom regjeringen og kommunene, som sikrer at det følger penger med nye oppgaver. Hun vil styrke dagens konsultasjonsordning mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og regjeringen etter dansk modell. I Danmark er det et mer forpliktende samarbeid om hvilke oppgaver som skal løses innenfor hvilke rammer.

– Kommunene må få en reell mulighet til å si nei til nye oppgaver, hvis de ikke finansieres fullt ut, mener Haga.

Fagforbundets leder Jan Davidsen støtter Hagas forslag. Det er slike konkrete politiske endringer han håper å bidra til gjennom allianser med Sp og andre som deler forbundets verdisyn. Han vil omsette kraften i forbundets 290.000 medlemmer i synlige resultater

Sammen mot EU
Davidsen og Haga står også skulder ved skulder i kampen mot norsk EU-medlemskap.

– Jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet var like konsekvent i sin avvisning av EUs politiske program som når de utfordrer de samme verdiene i det norske samfunnet, sa Haga.

Haga mener norsk medlemskap i EU vil innskrenke det nasjonale politiske handlingsrommet for den reformpolitikken Ap, SV og Sp er enige om å føre sammen i regjering.

– Enig, sier Jan Davidsen som selv har en sentral posisjon i Nei til EU. Han legger til at dette ikke bare gjelder EU.

– Også Verdensbanken, Det internasjonale valutafondet og Verdens handelsorganisasjon (WTO) står for en politikk som går på tvers av de målene vi har for samfunnsutviklingen, både her hjemme og internasjonalt, sier Davidsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).


Hjem Heismontørenes Fagforening, Brugt.14, 0186 Oslo, tlf.: 22-174550, faks: 22-174553,
e-post: heis@heis.no, www.heis.no