94 fagforeningsfaner vaiet mot bemanningsbransjen


Markering foran stortinget

2000 folk, elektrikere, produsenter av edle drikkevarer fra Arcus og Ringnes, heismontører, bygningsarbeidere fra vikarbyråer og ordinære firmaer, samt fanebærere fra mange forbund var på plass foran Stortinget 15.november. Det ble telt 94 fagforeningsfaner.

Tekst og foto Bjørn Tore Egeberg.

Roy Pedersen, leder i LO i Oslo var dyktig møteleder. «Spør du en svensk eller polsk bygningsarbeider om hva som er den norske modellen, så er svaret bemanningsselskap!», slo han fast.

Kai-Otto Helmersen, leder i Elektromontørenes Forening i Oslo var første appellant. Han tok et kraftig oppgjør med løsarbeidersamfunnet, som har oppstått ved at ordinære bedrifter har nedbemannet egne ansatte og gått over til bruk av innleie.

Situasjonen for leiearbeideren er usikkerhet for om han har lønn hver uke, og usikkerhet for om han har jobb å gå til hver dag. Dette kaller bemanningsselskapene fast ansettelse.

Vi vil ha slutt på dette.

Vi ønsker at leiearbeiderne skal få ansettelse i våre produksjonsbedrifter. Vi gir oss ikke. Denne streiken er bare starten, avsluttet Herlofsen.

Pedersen harselerte med NHO før han slapp til neste mann. NHO hevder at innleie fra bemanningsselskapene er nødvendig for å ta topper.

Toppene til NHO ligger nede i fjæresteinene, sa Pedersen, som minnet om at det brukes mange leiearbeidere hver eneste gang et nytt bygg skal settes opp i Oslofjordområdet.

Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT fulgte opp. NHO hevder at bemanningsbransjen dekker et viktig behov. Dette er feil. Behovet ble skapt av en lovendring i år 2000. Denne lovendringen var i realiteten en privatisering av arbeidsformidlingen.

En lovendring som gjorde det mulig for alle bedrifter å basere driften på løsarbeidere, så sant det var tilgang på arbeidskraft.

Tilgangen kom med Øst-utvidelsen av EU, og løsarbeidersamfunnet har vokst fram siden da. I flere bransjer er nå de innleide i flertall.

Norge trenger ikke disse liberale lovene. Vi bygde landet uten bemanningsselskap.

Andersen la til at vi skal være glad for at utenlandske arbeidere vil komme hit for å jobbe. Det er vårt ansvar at de får jobbe på vanlige ansettelser. AT utenlandske bare skal jobbe i bemanningsselskap, som er dominert av øst-europeere, hindrer integreringen.

Steinar Krogstad fra Fellesforbundet filleristet arbeidsminister Anniken Hauglie. Det var også støtte fra politikere. Audun Lysbakken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Arild Grande (AP) holdt appeller. Men da begynte det etter hvert å bli ganske kaldt foran Stortinget.

Mange av de streikende samlet seg for å spise lapskaus og diskutere veien videre etterpå. Kampen for et seriøst arbeidsliv fortsetter.
<< Forrige        91 av 172        Neste >>