AP: Vi er for landsdekkende tariffavtaler

09.05.18 tekst Tor Erik Lundberg

Mange er skuffet over Arbeiderpartiets håndtering og handlekraft i saker som opptar fagbevegelsen. Saker som innføring av vikarbyrådirektivet og Aps støtte for en tilslutning til EUs energimarkedspakke Acer. Hvor har egentlig fagbevegelsen Arbeiderpartiet?

Heismontørenes fagforening kjemper for tiden en kamp sammen med de ansatte for å få til en landsomfattende tariffavtale på heisbedriften Orona. Bedriften hevder de allerede har en tariffavtale, en såkalt ”husavtale”, og sier nei. Mange har reagert på at Oronas forhandlingskoordinator samtidig står på listeforslaget til kommunevalget for et av Aps lokallag.

Klart de skal ha tariffavtale sier vi - det skulle bare mangle!
Men hva er Arbeiderpartiets politikk?


Arbeiderpartiet om landsdekkende tariffavtaler
Vi spurte Arbeiderpartiet om hva som er deres offisielle holdning til landsdekkende tariffavtaler. Stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialfraksjonen på Stortinget Lise Christoffersen utalte følgende:

- Vi er sterke tilhengere av organiserte parter både på arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Dette er det viktigste virkemiddelet for et seriøst arbeidsliv. Forhandlinger lokalt på en bedrift er naturligvis partenes ansvar, men politisk er vi tilhengere av at flest mulig er omfattet av landsdekkende avtaler. En hus-avtale er bedre enn ingen avtale, men som sagt mener vi landsdekkende avtaler er å foretrekke.

Viktig med sterke fagforeninger og landsdekkende tariffavtaler
En som kjenner Arbeiderpartiet godt er tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre - Jonas Bals, som nå er rådgiver i LO. Vi har spurt om hans syn på landsdekkende tariffavtaler.

-Nå har jeg ikke noen verv i Arbeiderpartiet utover en varaplass i lokallaget for tida, så det er vanskelig å uttale seg på vegne av partiet, svarer Bals. Men om man ser på partiprogrammet vårt, så nevner det viktigheten av sterke fagforeninger og landsdekkende tariffavtaler en rekke ganger.

-Det heter blant annet at "Vi vil styrke det organiserte, anstendige arbeidslivet, slik at vanlige arbeidsfolk får bedre kår," og at det viktigste "for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er å styrke det organiserte arbeidslivet." Programmet nevner flere tiltak som må gjennomføres for at flere skal fagorganisere seg og for at tariffavtalene skal få større dekning. Flere av disse tiltakene er blitt fremma som forslag i Stortinget, men er dessverre blitt nedstemt.

Bals viser til avsnittet om Europa og Norden hvor det dessuten heter at EØS-samarbeidet og den store arbeidsinnvandringen til Norge har "bidratt til flere utfordringer for arbeidslivet, som det krever kraftfulle politiske tiltak å motvirke. En koordinert lønnsdannelse med brede tariffavtaler er et sentralt element for denne modellen og for et velfungerende arbeidsmarked i Norge. En tydelig markering av dette standpunktet er en viktig del av vår aktive politikk overfor EU."

-Fagforeninger og tariffavtaler er helt avgjørende for å sikre arbeidsfolk anstendige lønns- og arbeidsvilkår fortsetter han. Fagbevegelsens eksistensgrunnlag handler om å erstatte individuelle kontrakter om lønns- og arbeidsvilkår med kollektive avtaler, og å begrense konkurransen lønnsarbeidere imellom. Jeg synes svenske LO oppsummerer hva dette dypest sett handler om i det de kaller "det faglige løftet": "Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."
<< Forrige        49 av 172        Neste >>