Åpning av Marcus Thrane dagene


Foto Bjørn Tore Egeberg

Marcus Møller Thrane, født 14. oktober 1817 i Christiania/Oslo, død 30. april 1890 i Eau Claire i Wisconsin i USA, var lærer, forfatter, pressemann, fotograf, politisk organisator og sosialist.

Tekst og foto Bjørn Tore Egeberg. 12.09.2017

Marcus Thrane dagene åpnet mandag 9.10. Mange av arbeiderbevegelsens veteraner hadde møtt fram. Arrangørene fridde til ungdommen med graffitimaling i sanntid.

Hentet inspirasjon 

Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848, og var i 1849-1851 organisator og leder for en omfattende bevegelse av arbeiderforeninger. Med 30 000 medlemmer, var denne såkalte «thranitterbevegelsen» den første politiske massebevegelsen i Norge.

Den krevde bl.a. bedring av husmennenes kår, redusert toll på korn, alminnelig verneplikt, bedre allmueskole og rettsvesen og alminnelig stemmerett for menn.

Foregangsmenn og kvinner

Dette var foregangsmenn og kvinner som reiste kampen for grunnleggende demokratiske rettigheter og offentlig velferd. Datidas borgerskap så på dem som ekstremister. Bevegelsen ble knust av myndighetene, og Thrane og de andre lederne satt i fengsel i 1851.

Etter at han slapp ut i 1858, livnærte Thrane seg som fotograf. Kona Josefine, Norges første kvinnelige redaktør, døde av tuberkulose i 1862 og året etter emigrerte Thrane til USA sammen med barna.

Der arbeidet han først som fotograf, senere pressemann, forfatter og foredragsholder fram til sin død i 1890.

Marcus Thrane-dagene 9. til 15. OKTOBER 2017 er fylt med historieforelesninger, byvandring, teaterforestilling og mye mer for å spre kunnskap om folkebevegelsen som var en av forløperne til dagens arbeiderbevegelse.

Den 14. oktober 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dette skal feires med en rekke arrangementer i egne Marcus Thrane-dager. Han drev fram den første større organiseringen av vanlige arbeidsfolk i Norge. Arbeiderforeningene fra 1848 til 1851 med sine 30 000 medlemmer var en bragd i et førindustrielt samfunn: De forente mange miljøer og grupper i én bevegelse. De stod for en opplysningskampanje – med egen avis, foredrag og skoler. De jobbet for bedring av levekårene for husmenn, bønder, arbeidere og fattigfolk.

<< Forrige        100 av 172        Neste >>