- Årets oppgjør må hindre nedgang i reallønna


Av: 
Informasjonsavdelingen EL&IT
21.02.2017

Reallønnen synker når prisveksten øker mer enn lønnsveksten. Det var tilfellet for de fleste grupper av arbeidstakere i fjor som fikk 1, 2 prosent svakere kjøpekraft i snitt.

Den årlige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser følgende for 2016:

  • Lønningene steg med 2,4 prosent (i NHO-området)
  • Prisveksten var høyere, og endte på 3,6 prosent.
  • Det ga en nedgang i reallønna på 1-1,6 prosent

Utvalgets rapport ligger i bunnen av tariffoppgjørene. I 2017 er det et mellomoppgjør, og da er det kun økonomien som er forhandlingstema. Prisstigningen i 2017 anslås foreløpig til 2 prosent av TBU.

Vil ha mer enn prisstigningen

EL og IT Forbundet hovedoppgave er å sikre de ansatte sin rettmessige del av overskuddene i bedriftene. I år ønsker forbundet et moderat oppgjør som sikrer jobbveksten, og som har en ramme som er større en forventet prisstigning.  

- Det er viktig å unngå flere år på rad med nedgang i reallønna, og at dette sikres i årets mellomoppgjør. Det må derfor gis generelle tillegg, spesielt for grupper som ikke kan ta ut noe lokalt. Vi må ha ei ramme som er større enn forventet prisstigning, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Todelt industri

Deler av industrien i Norge går veldig bra, mens andre deler har tyngre tider. TBU skriver følgende:

  • Verkstedindustri, skipsbygging og annen industri som leverer til oljen fikk redusert sitt driftsresultat fra 14,2 milliarder kroner i 2015 til 9,3 milliarder kroner i fjor. Det er et fall på én tredjedel.
  • «Råvarebasert industri» økte driftsresultatet litt, men ligger for andre året på rad svært mye høyere enn de svært magre årene 2009–2014.
  • Det TBU kaller «Øvrige industrinæringer» økte driftsresultatet fra 9,3 milliarder kroner i 2015 til 12,4 milliarder kroner i fjor. Dette er en økning på én tredjedel.

Kilde: Aftenposten

<< Forrige        157 av 172        Neste >>