Bevilgninger for etter installering av heis er redusert


Foto Johnny Leo Johansen  

I statsbudsjettet for 2017 ble bevilgningen til etter innstallering av heis i eldre blokkbebyggelse redusert til under 70 millioner kroner, en reduksjon på over 20 millioner kroner.


Tekst og illustrasjonsfoto Johnny Leo Johansen 30.03.2017. Kilde Dagbladet meninger

Et enstemmig Storting har pålagt regjeringen å se nærmere på behovet for tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme.

Om lag 600.000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bor i 2. etasje eller høyere i bygg uten heis.

Av beboere over 80 år er det 25.000 som bor i slike bygg, og dette antallet vil stige bratt i årene som kommer.

Leder i HMF Markus Hansen frykter at reduserte bevilgninger vil kunne åpne for flere useriøse aktører inn på marked for heiser i eksisterende boliger.

Thor Eek, adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund beskriver til Dagblad meninger, at behovsanalysen som Stortinget påla regjeringen å gjennomføre bør være enkel.

Behovet er der og søknader er det nok av. At det er samfunnsøkonomisk lønnsomt har statsråd Jan Tore Sanner fått dokumentert i en egen evaluering av tilskuddsordningen.

For å møte den store søknadsmengden er det nødvendig at regjeringen sørger for en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. 
<< Forrige        150 av 172        Neste >>