Brønnøysundregistrene


Brønnøysundregistrene som statlig etat ble etablert rundt 1988, med enhetsregisteret. Brønnøysundregistrene ble da skilt ut som egen statlig forvaltningsetat, fortsatt underlagt Justisdepartementet.


Tekst og foto Johnny Leo Johansen 04.05.2017

Brønnøysundregistrene har blant annet som oppgave å være et næringspolitisk redskap for forenkling og samordning i forholdet mellom det offentlige og næringslivet.

Det var Lov om pant i løsøre som i 1978 starta det hele ved et databasert register, til forskjell fra tidligere hvor man manuelt førte registrene ved de rundt 100 sorenskriverkontorene. Brønnøysundregistrene har og forvaltningsansvaret for Altinn, også elektroniske tjenester som semantikkregisteret SERES og skjemastandarden ELMER.

Brønnøysundregistrene omfatter en rekke register og ikke kun Foretaksregisteret som mange forbinder Brønnøysund med.

Foretaksregisteret er register over norske og utenlandske foretak i Norge. Alle næringsdrivende selskaper, samt enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er pliktig til å registrere seg i Foretaksregisteret. Øvrige enkeltpersonforetak har rett til å registrere seg.

Brønnøysundregistrene er vist seg nyttig for å få oversikt over selskaper og virksomheter. 

Altinn

Altinn er den norske felles internettportal for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter. Per juni 2012 er det 39 statlige etater (inkludert kommuner og fylkeskommuner) som bruker denne tekniske plattformen for å drifte sine skjemaer.

Opprinnelig ble platformen etablert for næringslivet, men flere og flere privatpersoner benytter nå denne portalen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk.

Brønnøysundregistrene har etter hvert vokst seg som omfattende selskap ved den rivende utviklingen og med stadig flere ansatte og oppgaver. I 2013 kunne de feire 25 år som egen etat og kom ut med historiebok man kan laste ned her.
<< Forrige        141 av 172        Neste >>