Foto Johnny Leo Johansen


Mange av våre viktigste nasjonale fellesverdier er lagt ut for salg. Regjeringen ønsker nedsalg i Telenor, privatisering av Statkraft og en rekke andre selskaper. I tillegg ønsker den å la private aktører bygge kabler for salg av strøm til utlandet.

Info fra EL&IT forbundet 31.08.2017. Illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen

Av alle løfter i valgkampen er disse blant dem med størst konsekvenser for samfunnet.

Statens eierandel i Telenor skal reduseres fra 54 til 34 prosent. Eierandelen utgjør over 100 mrd, så salget frarøver fellesskapet kontrollen over store verdier.

Privatisering av Statkraft svekker arvesølvet. Selskapet blir ikke bedre om det eies av utenlandske pensjonsfond eller milliardærer på jakt etter raske penger.

Statnetts monopol sikrer offentlig kontroll over kraftutvekslingen. Nå kan kraftutvekslingen bli gjenstand for kommersielle interesser på bekostning av forsyningssikkerheten til husstander og industri.

Det handler om verdier som er bygd opp over generasjoner, og som eies i fellesskap. Det handler om at kritisk infrastruktur og verdiskapende virksomheter skal selges.

Selges de, er de borte for alltid.

Staten har over 7 000 milliarder i Statens Pensjonsfond Utland. Vi trenger ikke engangsgevinsten salgene gir oss, og historien viser at det statlige eierskapet har vært en suksess. EL og IT Forbundet sier nei til salg av Norge og arvesølvet.

Du sier ditt ved å bruke stemmeretten!
<< Forrige        117 av 172        Neste >>