Faglig studietur Palestina


Hebron fra tidligere studietur. 
Foto Johnny Leo Johansen.

Det inviteres til faglig studietur til Palestina: Bli med!

Kostnaden dekkes av den enkelte deltager. Lørdag 4. november og tilbake søndag 12. november.

LO-kongressen
 i mai vedtok en fantastisk flott Palestina-uttalelse. I første avsnitt heter det:

LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.

Vedtaket har blitt lagt merke til av fagbevegelse og solidaritetsorganisasjoner over hele verden! Og ikke minst av palestinerne, som holder seg oppe ved hjelp av solidaritet fra sånne som oss.

Hele uttalelsen her: http://www.lo.no/kongressen-2017/Highlights/Uttalelse-Palestina/

 

Nå kan du bli med på en spennende og innholdsrik reise for å se nærmere på den virkeligheten som er beskrevet i uttalelsen, og hvordan arbeidere og fagbevegelse takler okkupasjonen.

Palestinerne gir ikke opp! De klorer seg fast – de kjemper og yter motstand!

 

Foran kongressen stilte vi parola: Bryt med Histadrut = BDS. På turen vil vi møte palestinere i Histadrut, som støtter denne parola, og deltakerne vil lære mer om hva slags organisasjon israelsk LO er.

Mer om programmet: http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/faglige-studieturer/

Se også oppdateringer på facebook: https://www.facebook.com/fagligestudieturertilpalestina/?fref=ts

 

Solidaritet er å støtte kampen – ikke lidelsen!

 
Kjenner du noen som har lyst til å bli med:

Send denne invitasjonen videre til kolleger og arbeidskamerater, venner og kjente!


Ta invitasjonen opp i fagforeninga: Send et medlem til Palestina!

 

Kontakt: 

Kjersti, kjer-n@online.no 99 57 98 18

Petter, petter2resen@yahoo.no 97 57 91 77

Hilsen

Palestinakomiteens Faglige Utvalg

Workmates Norge-Palestina - Faglig solidaritet

Arbeidsfolk forandrer verden العمال يغيرون العالم  

konto nr. 0539 16 76617 http://palestinakomiteen.no/faglig-arbeid/

<< Forrige        133 av 172        Neste >>