Fortsatt krevende


Protester 2008. Foto johnny Leo Johansen

Situasjonen for fagbevegelsen i Hellas er fortsatt krevende. Arbeidsledigheten er på 21,6 prosent og er den høyeste av OECD-landene.

Tekst og illustrasjonsbilder Johnny Leo Johansen 08.12.2017. Kilde Frifagbevegelse

Internasjonalt utvalg i LO i Oslo holdt sitt internasjonale forum og Gresk fagbevegelse beskrev store utfordringer for arbeidsfolk i landet. 

Arbeiderfiendtlige lover innføres, privatisering og oppsplitting av arbeidsfolk, avindustrialisering og fortsatt strenge tilbakebetalingsvilkår til EU, er noen av problemene landet fortsatt sliter med. 

– Dessverre må jeg si at den greske fagbevegelsen er svak, uttalte Kjetil Grønvold fra Solidaritet med Hellas, i følge saken på Frifagbevegelse. 

Landet har siden finanskrisa for alvor satte inn i 2008, vært preget av mange demonstrasjoner og folk har stadig tatt til gatene for å vise sitt misnøye med det som skjer i landet.


Opprørspoliti. Foto Johnny Leo Johansen 2008

Sikre streikeretten

Mange grekere lever under fattigdomsgrensen. Arbeidsledigheten er gått noe ned, men den er fortsatt urovekkende høy. Det jobbes med å sikre streikeretten og landet har ett tungrodd byråkrati. 

– Europeisk fagbevegelse beveger seg dessverre i feil retning. Det er i vår interesse å støtte grekerne. Dette handler om solidaritet, beskriver Roy Pedersen, lederen av LO i Oslo.


<< Forrige        85 av 172        Neste >>