Fluelarver i såret


Illustrasjonsbildet. Foto Johnny Leo Johansen

Pårørende er sjokkerte etter behandlingen Åge Villi Kristiansens fikk som pasient på Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Behandlingen han fikk endte med fluelarver i såret. Noen dager senere fikk den diabetessyke mannen pustevansker og hjertestans, livreddende førstehjelp var stanset.

Tekst og illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen 24.08.2017. Kilde Frifagbevegelse

Åge Villi Kristiansen var en hardhaus som jobbet som renovasjonsarbeider. Han fikk gullklokke og medalje for lang og tro tjeneste etter 30 år. Huden på bena var skadet etter en ulykke. Han ble skadet en dag han var på jobb på cellulosefabrikken i Moss. Der fikk han en etsende væske på begge beina.

Ble pleietrengende

Han ble etterhvert med diabetes pleietrengende, pasient ved Skoggata bo- og servicesenter i sentrum av Moss, som etter anbud er drevet av Norlandia. 

Norlandia har tre forretningsområder; barnehager, pasienthotell og eldreomsorg. De er til stede i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Ca. 5500 ansatte og som reklamerer med å bidra til å skape et godt liv - hver dag.

Sårstell ble etterhvert overtatt av servicesenteret, hudlegen er ikke fornøyd med oppfølgingen han får. 

Søsteren Reidun Johannessen er i følge saken på Frifagbevegelse.no forvirret. Hvem har egentlig ansvaret for at beboerne i Skoggata får forsvarlig omsorg, er det Norlandia eller kommunen?

Larver i såret

Ved besøk oppdager hun hvite larver kryper i såret mellom tærne på Åge. Dette er sannsynligvis spyfluelarver. Da er all tilliten til behandlingssenteret slutt. 

FriFagbevegelse og Fagbladet beskriver at det ble meldt avvik om dette i Norlandias interne system. Norlandia har ikke svart på spørsmål om hva de har gjort for å følge det opp dette.

Vedrørende sårstellet og fluelarvene, opplyser Norlandia at de gikk gjennom saken internt og fant ingen kritikkverdige forhold.

Norlandia sender saken til Helsetilsynet.

Døde

11. oktober 2016 får Åge først pustevansker og så hjertestans. Ambulansepersonellet rapporterer at personellet ga opp før ambulansen kom. Dette er stikk i strid med læreboka.

Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre i Moss kommune bestemte sommeren 2012 å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud. Kommunen selv fikk ikke delta i anbudskonkurransen. Arbeiderpartiet og SV stemte mot å sette senteret ut på anbud.

De siste fem årene har Norlandia hatt et driftsoverskudd på 96 millioner. Siden oppstarten i 1999 har Norlandia Care Norge AS til sammen hatt et driftsoverskudd på 257 millioner kroner.
<< Forrige        118 av 172        Neste >>