Vraking av LO leder


John-Peder Denstad Trondheimskonferansen 2015. Arkivfoto Johnny Leo Johansen
 

Vrakinga av LO i Trondheims leder John-Peder Denstad som kongressdelegat, som fant sted på LOs fylkeskonferanse er noe av det skitneste jeg har vært vitne til i fagbevegelsen, beskriver Roald Arentz styremedlem LO Trondheim på
Frifagbevegelse bloggen.no

Tekst Johnny Leo Johansen 23.02.2017. Kilde Bloggen.no, Frifagbevegelse

Trondheims LO også kjent for årlig å arrangere Trondheimskonferansen. Årlig har de ved å invitere til debatt og ofte på tvers av LO-ledelsens vært høyt under taket for ytringer og standpunkt fra fagbevegelsens grasrotbevegelse.

Rigmor Bjerche, Skolenes landsforbund og styremedlem LO i Trondheim er en av flere som reagerer på det de ble vitne til under LO-fylkeskonferanse for Trondheim.  

- Eg trudde LO sto for solidaritet, mangfald, ekte demokrati, ytringsfridom, meiningsfridom og inkludering. På fylkeskonferansen fekk me demonstrert det motsette, beskriver Bjerche. 

Argumentasjonen mot Denstad gikk på at han hadde avvikende politiske meninger, ifølge Bjerche på bloggen.no 

Svein Åge Samuelsen 1.nestleder/sekretær LO i Trondheim og medlem i SV og Kristin Sæther 2.nestleder LO i Trondheim og medlem i Arbeiderpartiet er blant de som beskriver seg som medlemmer av syver banden, som og i følge påstand ikke har samme politiske ståsted som flertallet. 

LO i Trondheim har medlemmer i Trondheim, Klæbu og Malvik. Det er en sammenslutning av 86 fagforeninger som har mange engasjerte og dyktige tillitsvalgte og hvor det fattes vedtak.

Syver banden

Slik som det kommer frem ved bloggene.no virker det som om det er satt spørsmålstegn ved lojaliteten og fra LO i Trondheim ble det nedstemt blant annet å si opp EØS avtalen og om vern av Lofoten og Vesterålen. Men som er i henhold til vedtak gjort på årsmøter og representantskapsmøter. Der enten enstemmig eller med et overveldende flertall.

Benkeforslag

Arntzen beskriver at det ble fremmet et benkeforslag som ikke var varslet, noe som er uvanlig, men selvsagt helt lov. Man kan si at det er spesielt med tanke på at Denstad var den kandidaten med klart flest nominasjoner fra foreningene (åtte, den med nest flest hadde fire), med tanke på at valgkomitéen for fylkeskonferansen leverte ei enstemmig innstilling med Denstad på topp, og med tanke på at Denstad er enstemmig valgt som leder i LO i Trondheim som har flere medlemmer enn alle de andre lokalorganisasjonene i Sør-Trøndelag til sammen.

Men det verste var argumentasjonen. Benkeforslaget kom fra Terje Pedersen, leder av LO Gauldal.

Han argumenterte med at Denstad, som er Rødt-medlem, har et «annet politisk ståsted» enn flertallet av medlemmene. Videre hevdet han at LO i Trondheim står for en annen politikk enn resten av organisasjonen, og brukte som eksempel at sju forslag fra Trondheim ble nedstemt på sist fylkeskonferanse, som innstilte forslag til den samme LO-kongressen.

- Det er lite tvil om at dette spillet handler om EØS kampen, uttaler Edmund Berget fra Trondheim HMF. 

Det han behendig unnlot å nevne var at LO i Trondheim leverte 110 forslag til kongressen, og fikk flertall på fylkeskonferansen for 103 av dem, altså over 90 prosent. Dette er en uredelig måte å argumentere på. Konsekvensene er at Ingen fra Trondheim kom på delegatlista, selv om LO-Trondheim har et medlemstal på rundt 40000 i ryggen.

Flertallet ved fylkeskonferansen bestemmer, og Denstad blir altså ikke delegat fra Sør-Trøndelag på årets LO-kongress.


<< Forrige        160 av 172        Neste >>