La fornuften seire!

Jeg sender dette brevet som følge av min montørstilling på service hos Kone Heis avd Oslo. Jeg presiserer at det ikke er noen innblanding fra Koneklubben eller HMF.

Det som undrer meg mest i denne pågående personalsaken om en nyutdannet heismontør hos Kone er at all fornuft er borte.

La meg forklare litt av historien om klubb og HMF for dere som er nye i ledelsen til Kone Norge.
Det er antagelig ganske vanskelig for dere å ta innover en så ukjent og fremmed kultur når det gjelder oppbygging av lokale klubbavtaler og overenskomst. Takhøyden for å gjøre feil og gi folk en ny sjanse har vi bevist, gjennom et godt samarbeid mellom klubb og bedrift, at er resepten for god personlig utvikling. Dette fører også til at bedriften fremstår som en trygg base med gode kollegaer ute i sjakta og på kontoret.


Det som nå skjer på Kone er at vår plattform, fagbrevet, er utgangspunktet for hvordan vi jobber i hverdagen. Det betyr ikke at vi montører har noe prinsipielt i mot å følge bedriftens globale installasjonsinstruksjon (AM) eller sikkerhetsrutiner. Faktisk så er det meste som står i AM veldig fornuftig og riktig i forhold til å montere heis med tanke på sikkerhet og effektivitet. Så kommer stridens kjerne. Hvorfor følger ikke alle montører AM og MBM slavisk på montasje og service? Den enkle forklaringen ligger i at vi har kompetanse til å gjøre egne valg, på grunn av hvordan faget er bygget opp igjennom generasjoner og ikke minst at man må opp til et fagbrev etter endt læretid.

Alle som består fagprøven etter 30 dager og får bestått på fagprøven innehar den tyngde om heis og sikkerhet som er en god plattform for å jobbe selvstendig. Heldigvis blir ingen noen gang ferdig utlært i dette faget. Med utdanningen og fagbrevet arbeider man trygt, sikkert og effektivt i forhold til ansatte i andre land, som mangler allsidig fagutdanning. I andre land er skolegangen generell. Så får man bare et nødvendig minimum av opplæring i heisbedriften, slik at nyutdannede jobber etter AM/MBM uten noen helhetlig forståelse av faget. Her får man kun spesifikk kunnskap om arbeidsoppgavene til montering eller service av heiser. All statistikk tilsier at norske montører innehar høyt kunnskapsnivå basert på stopprate og driftssikkerhet. Det har alltid vært mye og det er fortsatt mye fokus på fagmessig arbeid og sikkerhet i vår bransje.

Hos Kone har kanskje ikke alle vært like flinke til å følge AM og MBM inkludert undertegnede. Jeg bruker her et eksempel fra min egen arbeidshverdag. Hvis jeg f.eks. skal ta service/MBM etter rutiner fra konsernet innebærer det at man kun skal sjekke færre deler av heisanlegget enn det jeg velger å gjøre. Sjekk av trykknapper og etasjeviser, samt maskin/motor er et typisk YMZ-besøk.
Av erfaring og opplæring fra eldre heismontører med mange år av erfaring vil man tilegne seg kunnskap om heisen slik at visuell sjekk i både sjakt og maskinrom gjøres på alle besøk av ren rutine. Altså brudd på interne retningslinjer fra konsernet. Dette gjør jeg for at man kan oppdage ulyder eller slitasje på utsatte anleggsdeler på et tidlig tidspunkt og før det oppstår en farlig situasjon eller kostbar reparasjon.

Dette klarer man ikke å oppdage på et MBM-besøk underlagt et tidspress på kun noen minutter ved kun sjekk av trykknapper og en rask sjekk i maskinrommet før man signerer i loggbok.

Dere i ledelsen i bedriften har i lang tid lukket øyene for avvik mot god sikkerhet, f.eks. at lærlinger står og jobber uten tilsyn av montører. Dette har jeg spesielt påpekt ovenfor arbeidsleder og opplæringsansvarlig for bedriften.

Siden jeg er valgt til lærlingeansvarlig i klubben blir jeg både oppgitt og forbauset over at dere som den sikkerhetsfokuserte bedriften dere ønsker å fremstå, overser varsling som omfatter brudd på Opplæringsloven, DSB og Overenskomsten til HMF/HLF, men heller prioritere brudd på en interninstruks. Det er her jeg utfordrer dere til å tenke nytt, slik at fornuften kan seire i denne saken.

Da blir dette litt som om at man skal være nøye med sjekke mønsterdybden i dekkene på bilen hver dag, men hopper bukk over at bremsene på bilen ikke fungerer alltid.


I forhold til oppsigelsessaken:

- Husk at når han fikk opplæring i bruk av Tirak (talje) var det i henhold til hvordan vi gjør det i Norge, og i strid med den globale instruksen.
- Husk at endring av sikkerhetskultur i et stort firma som Kone tar lang tid. 

- Husk at når dere går til frontangrep på en montør som ikke har fulgt instrukser slavisk, så må dere stramme opp alle på lik linje. Dette innebærer at dere må sende ut utallige oppsigelser i morgen for at dette skal være troverdig. Er det ikke likhet for loven hos Kone??

Håper i det lengste at fornuften vil vinne.

Even Thorstad


Direktør Erik Johnsson på Kone har gitt følgende tilsvar:
KONE har sikkerhet som vår høyeste prioritet. De metodene og rutinene vi har utviklet gjennom en årrekke skal sikre at brukerne av vårt utstyr og våre ansatte, hvor enn de er i verden, skal kunne komme trygt hjem hver dag.
 
Menneskelige feil forekommer av og til - slik er det innen alle fagområder og bransjer. Vi er opptatt av å ha en åpen kommunikasjon med våre ansatte om dette, slik at vi kan forbedre oss og sikre at lignende feil ikke skjer igjen. Vi kan derimot ikke akseptere gjentatte brudd på sikkerhetsregler og kontroller, og er svært opptatt av at alle våre ansatte skal følge KONEs sikkerhetsrutiner.
 
Etter de siste månedenes hendelser er KONE opptatt at tilliten mellom partene skal gjenopprettes, og vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til dette. Vi ser frem til den videre dialogen med klubben og de ansatte.


<< Forrige        158 av 172        Neste >>