Fanemarkering for tariffavtale på Orona


23.05.18 tekst Markus Hansen foto Tor-Erik Lundberg

Heismontørenes Fagforening (HMF) streiker for å få tariffavtale i Orona Norway AS. 


Bakgrunn for HMFs krav er blant annet ønsket om:
- Avtalefestet pensjon
- Stans i ulovlig heisarbeid i bedriften
- Ryddige innleiebestemmelser
- En plan for opplæring av medlemmer i HMF med mål å utdanne disse til heismontører

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både heisbransjen og hele fagbevegelsen.
De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. 

Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale. Orona hevder de har en gyldig husavtale og at den løper videre, selv etter utløpsdatoen. HMF ønsker å innføre Heisoverenskomsten.

Appeller ved:
Roger Heimli, nestleder i LO
Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet
Markus Hansen, leder av Heismontørens fagforening

Det er flere alternative transportformer


Fra Oslo:
- Felles avreise med tog fra Oslo S kl 10.34 (R10 mot Lillehammer).
- Felles avreise med buss fra Youngstorget kl 0945
- Felles avreise med buss fra Bjerke Travbane kl 1000.
- Felles avreise med buss fra Olavsgård hotel, ca kl 1010


Det settes pris på om de som ønsker å reise med fellesbuss melder ifra om hvor mange dere er, slik at vi vet hvor mange busser som skal bestilles. Gi beskjed 
til Markus Hansen, leder@heis.no

Sted: Orona Norway AS, Storhamargata 44, 2317 Hamar

Klokken 12:15

 


 

<< Forrige        43 av 172        Neste >>