Tok beslag i firmabil


Beslaglagt firmabil. Foto Christian Olstad

Uklarheter om ansettelsesforhold og lønn førte til at en firmabil ble holdt tilbake. Det kom etterhvert  til forlik med de to som utførte arbeid for Orona og bedriften gikk med på å betale kravet. 

Tekst Johnny Leo Johansen. Foto Christian Olstad HMF 19.10.2017. Kilde Dagsavisen.

Fransisco Castillo og Johana Rodriguez forteller til Dagsavisen at de jobbet på tre ulike prosjekter for heisbedriften Orona Norway, fra midten av august til midten av september. Blant prosjektene var det å bytte en heis i et av Norsk Folkemuseums bygg på Bygdøy i Oslo. 

Ifølge ekteparet ble de lovet kontrakt hos Orona i ett år av en spansk heismontør som fremstod som bedriftens representanter. 15. september fikk de beskjed om at det ikke var mer arbeid for dem, dette skal heismontøren ha fortalt Castillo over telefon.

I stedet beordret han dem til Irland, beskrives det videre, noe som var uaktuelt for ekteparet.

Fikk ikke avtalt lønn

Etter oppsøke Oronas kontor på Kolbotn for å kreve inn lønn for de tre heisene de til sammen hadde montert. Da fikk de beskjed om at de aldri har jobbet her, skal da en representant for selskapet ha sagt.

Etter et par dager skal ekteparet likevel ha blitt tilbudt halvparten av lønna de skal ha blitt lovet av heismontøren på drøyt 276 kroner timen, forteller Castillo. Dette er lavere enn minstelønnen for denne typen arbeid.

De ble frarådet å kontakte advokat, men fikk advokat ved hjelp fra Heismontørenes fagforening. HMF koblet på advokatfirmaet Braaten Skard. 26. september hvor advokat Hermann Skard sendte brev til Orona hvor det ble krevd lønn for arbeidsperioden samt en måneds oppsigelsestid for begge, til sammen drøyt 260.000 kroner pluss saksomkostninger.

For å sikre at lønna ble betalt, holdt advokaten en av bedriftens biler tilbake.

Orona gikk etterhvert med på å betale kravet. Forliket er i følge saken i Dagsavisen signert selskapets internasjonale HR-sjef og anerkjenner at paret måtte utføre arbeid på vegne av Orona, samtidig avvises det at de to var ansatt av bedriften.

Firmabil hadde garanti om at bilen ikke ble brukt til privatkjøring av folk som bedriften hevdet ikke var ansatt hos dem.

Leder i HMF Markus Hansen har lenge sett på Orona som en veldig useriøs aktør i heisbransjen i Norge. De har hatt omfattende innleie, brukt underleverandører og flere ganger hyret inn ukvalifisert personell til å utføre arbeid på elektriske anlegg i heiser.

Det kreves godkjenning fra norske myndigheter til å utføre slikt arbeid. Verken Castillo eller Rodriguez har en slik godkjenning, forteller Hansen til Dagsavisen.

Heismontørene krever tariffavtale med heisselskapet

– Det er et brudd på forskriftene. Det får meg til å lure på hvem som godkjenner heisene de har satt inn, sier Hansen.

Heismontørene har holdt klubbmøte i Orona-klubben angående situasjonen.

Uklare forhold

Dagsavisen har og fått forelagt dokumentasjon som viser at Orona 21. september, fem dager etter at paret oppsøkte kontoret på Kolbotn, bestilte skattekort til de to. Dokumentasjonen viser også at heismontøren som Castillo og Rodriguez skal ha fått jobbtilbudet av, var ansatt i Orona.

Orona svarer i brev til Dagsavisen som HMF har mottatt, at i mai 2017 ble fire nye arbeidstakere midlertidig ansatt i henhold til deres standardbetingelser.

Viktig med tilsyn

Svein H. Kjærnet leder i Heisleverandørenes Landsforbund (HLF) svarer til HMF at her er det tydeligvis mange forhold som må undersøkes nærmere. Derfor er det viktig at myndighetene gjennomfører umiddelbare tilsyn med relevante organer for å få konstatert hvilke ansvarsforhold som gjelder for prosjektet.

"Dette er et beklagelig eksempel om at forholdene på byggeplassene ikke alltid er slik de skal være.

Vi mener det er viktig at Oslo kommune, Arbeidstilsynet og DLE gjennomfører tilsyn slik at forholdene rundt prosjektet og gjennomføringen av dette blir konstatert og nødvendige tiltak blir iverksatt.

Uten samtykke

Disse fire arbeidstakere hadde imidlertid til hensikt å registrere seg som et uavhengig norsk selskap i nær fremtid for å fungere som underleverandør, beskrives i brev fra Orona med forklaring av situasjonen.

Lederen(teamleder) av de fire nye ansatte hadde gitt lovnad om ansettelse og lovet disse to personene arbeid i Orona uten å ha tillatelse til å gjøre det på vegne av selskapet. I tillegg ga han dem kjøretøy, arbeidsklær og verktøy som var ment å være for våre egne ansatte.

Alt skjedde uten selskapets kunnskap og samtykke i følge brev fra Glenn Bergli Selvik Operation manager hos Orona.

HMF har ikke mottatt innsyn i intern kommunikasjon fra Orona som kan bekrefter dette. 
<< Forrige        96 av 172        Neste >>