FEK

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)

Forskriften trådde kraft 1.juli 2013, og avløser FKE.

Heismontørenes Fagforening var sterkt engasjert i kampen om de nye bestemmelsene.

Viktig kritikk er at den nye forskriften:

- svekker kontrollen av kvalifikasjonene til arbeidere fra EØS-land
- ikke hindrer at arbeidere uten tilstrekkelige kvalifikasjoner bygger heis og andre elektriske anlegg

Her har vi samlet nyhetsartikler om det som skjedde fram til ny forskrift ble fastsatt.