Det er mange veier til Rom, men det er flere omveier til tariff på Orona.


Forhandlingskoordinator i Orona, Erik Kristiansen viser hånden til demonstrantene på youngstorget 26.04

22.05.18 tekst: Markus Hansen og Christian Olstad, foto: Christian Olstad

Et av flere viktige skremselspunkt for heisbedriften Orona er at AFP ikke er verdt noen ting - fordi det forsvinner snart uansett. Orona sier ordningen underfinansieres med 13mrd hvert år blant annet.

Orona har noe rett. Men innbetalingene er jo løpende - for alle tar nemlig ikke ut AFP - så det er til enhver tid mange milliarder på bok.

AFP er jo verdens beste pensjonsordning som arbeidsfolk ikke skal betale for, men bedriftene. I dag er det en alt eller ingenting ordning, men neste år vil den omgjøres til en opptjeningsmodell slik at flere får AFP. AFP utgjør i dag ca. 20% ekstra pensjon!

Lo er enige med NHO om rammene for å bli enige om en ny AFP-modell.
Den nye opptjeningsmodellen vil fungere slik at man får AFP-ytelse i større samsvar med hvor lenge man har jobbet i en AFP-bedrift, hvor man for eksempel har opparbeidet full opptjening etter 40 år i en AFP-bedrift. I dag har vi 40mrd i pensjonsforpliktelser overfor de som har fått innvilget livslange ytelser. På sikt vil disse forpliktelsene tilsvare 100mrd ettersom nye generasjoner vil treffe disse kravene. AFP-ordningen betaler ut ca. 2mrd og får inn om lag 6mrd, dermed bygger det seg opp fond i ordningen. Løpende inntekter skal finansiere løpende utgifter. Målet for LO, bedriftene og NHO å henholdsvis opprettholde kostnadene og ytelsene. Skal vi tro Roger Bjørnstad fra LO, her fra tariffkonferansen.

Orona vil jo ikke at gutta skal få tariff, for da må de betale hele 2,5% av årslønna i AFP-premie, som er for dyrt. Eksempel: årslønn på 500k=12500kr i premie for bedriften. Småpenger...
Vi snakker her om et konsern som har gått inn med flere 100 millioner kr. for å kjøpe heisbedrifter og markedsandeler i Norge.

Om vi da setter opp et eksempelvis regnstykke på den der,
AFP= 12500kr (årlig pr. snute) x 34 montører
AFP = 425.000kr som bedriften må ut med

Nå ryktes det at Orona årlig sponser fotballklubben HamKam med 500.000kr, uten at vi vet beløpet med sikkerhet. Da skulle det vel være gode muligheter for å sponse arbeiderne sine med en verdig pensjonstilværelse også?

Vi har forsøkt å komme i kontakt med HamKam for å få innsikt i hva de blir sponset med av Orona årlig på femte, kanskje syvende året?
De ville ikke svare på hva Orona sponset med årlig, og vi fikk beskjed om at vi var helt på bærtur da vi konfornterte med ryktet på 500.000kr årlig. HamKam var for øvrig veldig fornøyde med sponsen og samarbeidet. Og det er fint og bra at man støtter lokallag osv.
<< Forrige        44 av 172        Neste >>