Forbud mot bemanningsbransjen


Markering foran stortinget. Foto David Coron Andersen.

Heismontørenes fagforening var en av arrangørene da det for andre gang på kort tid ble avholdt en politisk streik med en markering foran Stortinget den 6. mars. Kravet er det samme. Ett forbud mot innleie av arbeidskraft på byggeplasser i Oslofjordområdet.

Tekst: Tor-Erik Lundberg Foto: David Coron-Andersen Publisert 8.03.2018

Dominerer byggeplasser

Det er ingen nytt for heismontører på byggeplasser i Oslofjordområdet at bemanningsbransjen dominere. Tall fra NAV bekrefter dette. Nesten åtte av ti nye jobber på byggeplasser blir utlyst av et bemanningsbyrå. Omfanget med innleie er med på å sette standarden for norsk arbeidsliv som blant annet gir usikre arbeidsforhold, svekkelse av yrkesfag og sosial dumping.

Bra oppmøte

Denne gangen hadde tre av forbundene, med tilsammen 2800 medlemmer, tatt medlemmene sine ut i politsikstreik med en markering foran Stortinget fra kl 14.00. Flere støttet opp om markeringen.

Heismontørene ser alvoret og hadde tatt ut sine medlemmer fra kl 12:00, hvor de møttes i Samfunnsalen i Oslo for å diskutere utfordringene med bemanningsbransjen. I tillegg til et foredrag fra et sannhetsvitne fra bemanningsbransjen, Miroslaw Bartnik, ble det også satt av tid til å informere om tariffoppgjøret, status for tariffavtale i Orona og lanseringen av nettsiden velgheisbedrift.no.

Snart vil alle være innleid!

Polske Miroslaw som er tillitsvalgt i Oslo Bygningsarbeiderforening var invitert for å fortelle sin erfaring med bemanningsbransjen. Han har selv vært innleid for bemanningsbyrået Workshop. Et selskap under Manpower.

Bartnik fortalte at han fryktet at bemanningsbranjen ville ta fullstendig overhånd på byggeplasser i Oslo. Snart vil alle være innleid gjennom bemanningsbyråer og det ordinære arbeidsforholdet vil bryte sammen.


Miroslaw Bartnik

Han kunne fortelle at mange av arbeiderne han er i kontakt med, blir tilbudt svært korte kontrakter på to til tre dager om gangen. Flere av dem finner seg i å få dårlig betalt i frykt for å miste oppdrag. Hvis de konfronterer arbeidsgiver med at de tjener dårligere enn andre på byggeplassen, risikerer de å ikke få flere oppdrag.

Politisk handlekraft

De fire partiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet har fremmet hvert sitt forslag for å begrense bruken av innleie fra bemanningsbranjen. Men bare SV og Rødt går så langt at de foreslår et permanent forbud mot innleie i byggebransjen. Arbeiderpartiet vil gjøre det midlertidig, mens Senterpartiet vil ha tiltak.

Når faste ansatte erstattes av innleide fra bemanningsbyråer, gir det usikre arbeidsforhold og mindre fagopplæring, og det skaper grobunn for sosial dumping. Dette må stanses før det er for sent, sier stortingspolitiker fra Rødt, Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

“Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom
og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa."

Derfor krever vi et forbud mot innleie i byggebransjen i Oslofjordområdet.
<< Forrige        63 av 172        Neste >>