Frykter høyere kraftpriserDet er blitt holdt en markering utenfor stortinget mot samarbeid med EU når det gjelder kraftnettet. Regjeringen vil innlemme forordninger i EØS-avtalen for å øke utvekslingen av kraft. 

Tekst og illustrasjonsbilde Johnny Leo Johansen 15.02.2018. Kilde E24

Nei til EU og flere fagforeninger frykter at dette vil kunne føre til høyere kraftpriser som rammer tungindustrien og arbeidsplassene. 

Regjeringen legger opp til samarbeid med EUs energibyrå Acer. I saken til E24 beskrives at Olje og energidepartementet(OED) avviser at dette vil føre til store endringer av kraftpriser. Og at Norge ikke er tjent med en norsk reservasjon mot Acer samarbeid ved EØS-avtalen.

Vil kunne øke strømpriser

Nettansvarlig Statnett har hevdet at nye kraftkabler til Tyskland og Storbritannia vil kunne øke strømprisen med 3-6 øre kilowattimen.

Fagforeningen Industri og Energi anslår at strømprisen kan øke med 10-40 øre. Til E24 sier tilsynsmyndigheten NVE at nye kabler kan kan gi litt høyere kraftpris 1-2 øre/kwh.

NVE mener at en produsent av fornybar energi som Norge er avhengig av både import og eksport av strøm og ved samarbeid utjevner prisen over tid. 

Råderett selv

Nei til EU mener rein og billig kraft er grunnlaget for det moderne Norge. Å gi fra seg denne råderetten kan ramme landet og skrenke styringsretten over Norges naturressurser. 
<< Forrige        71 av 172        Neste >>