NHO aksepterer streiken


Arkivbildet. HMF

Alle kan delta på streiken uten at de skal kunne bli utsatt for sanksjoner eller represalier verken fra NHO eller arbeidsgiver.

Tekst Johnny Leo Johansen 09.11.2017. Kilde LO informasjonsavdeling

LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik informerer ved saken på LOs nettside at det er viktig å varsle arbeidsgiver. Bedriften/arbeidsgiver må varsles av lokale klubber som har oppfordret til, eller har vedtak om å slutte seg til streiken.

"Det er viktig å få full fokus på situasjonen i bygningsbransjen, som enkelte steder er helt uholdbar, beskriver Følsvik. 

Det var først snakk om arbeidsrettssak og NHOs påstand om at LO har plikt til å varsle om politisk streik. Og at dette skulle gjelde også når LO ikke har noe vedtak om å gjennomføre slik streik.
Partene er nå kommet fram til at dette spørsmålet egner seg best som en ordinær tolkningstvist, og ikke som hastesak i Arbeidsretten.

Tema ved forhandlinger om hovedavtalen

Også ved forhandlingene om revisjon av hovedavtalen mellom LO og NHO som er igang, blir temaet omhandlet. Samfunnet og arbeidslivet har endret seg.

Eksempler på dette er nye organisasjonsformer som konserner og franchise, utstrakt bruk av innleie og mange nye arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn. 

Nok er Nok

Klokka 13.00 den 15. november går deler av byggebransjen i Oslo ut i en halvannen time lang politisk streik. Innleie er i bransjen blitt så omfattende at det er blitt et samfunnsproblem som det må reageres mot.

Nok er nok og det blir markering mot denne bransjen som opprinnelig var ment å ta unna ved sykdom og permisjoner. Innleie er nå så utbredt ved mange bransjer, at dette kan gå utover den norske modellen med faste ansettelser, opplæring av fagfolk og ordnede forhold

Det oppfordres til at kolleger, tillitsvalgte og andre som kan til å møte opp med faner til markeringen utenfor Stortinget fra klokka 14.00.
<< Forrige        92 av 172        Neste >>