Havnearbeiderne mister streikebidraget

Protest i Bergen etter dom i Høyesterett. Torstein Dahle med apell. 

Forbundsstyret har vedtatt å avblåse både boikotten av Risavika og sympatistreikene i Mosjøen og Tromsø. Streikebidrag stoppes og 8 havnearbeidere i Stavanger, 12 i Tromsø, 16 i Mosjøen og 28 i Oslo mister den økonomiske støtten de har hatt.

Tekst og foto Johnny Leo Johansen 13.01.2017. Kilde Frifagbevegelse

Det er opprettet aksjon for å sikre de som er rammet en videre eksistens, og havnearbeiderforeninga har nå etablert en innsamlingsaksjon.

- Havnearbeiderne har stått i fronten og sloss for tariffavtale og ILO-konvensjoner, men motkreftene ble for store, beskriver leder i NTF Lars Morten Johnsen til Frifagbevegelse.  

Leder i Norsk Havnearbeiderforening, Bjørn Steffensen er fortvilet over at 28 som har sympatistreiket i de to nordnorske havnene ikke har noen jobb å gå tilbake til, og uten lønn i over tre år, har de heller ikke krav på arbeidsledighetstrygd.


Bevar den norske modellen

– Det vår fordømte plikt som fagforeningskamerater å bidra. Vi ber om solidaritet, og den får vi testet nå. Fagbevegelsen har valgt å ta denne kampen, og vi må sørge for at overgangen fra å være i streik blir så smertefri som mulig, avslutter Bjørn Steffensen.

Kontonummeret til innsamlingsaksjonen er: 3060.33.16947 (Norsk Havnearbeiderforening, Postboks 2079, 6028 Skarbøvik)


<< Forrige        167 av 172        Neste >>