Alt for svak innsats mot sosial dumping


Arkivbilde. Bjørn Tore Egeberg på Trondheimskonferansen. Foto Johnny Leo Johansen.
 
Arbeidsminister Anniken Hauglie gikk høyt på banen mandag 12. juni i VG. Da hadde avisa et stort oppslag med arbeidsministeren med tittelen: «Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter».

Kronikk 29.09.2017

Hun uttalte følgende: – Men i enkelte bransjer, særlig i byggenæringen, øker bruken av innleid arbeidskraft. Jeg er bekymret for denne utviklingen. Jeg vil ha slutt på såkalte «nulltimerskontrakter»; at arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag.

Enkelte har kalt dette for slavekontrakter.

Hun la fram et forslag til lovendringer 30.juni som ikke innfrir forventningene:
Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder og at arbeidstakeren sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. (nytt forslag i kursiv).

Etter min mening vil ikke dette sikre lønn mellom oppdrag. Her har hensynet til bemanningsselskapenes ønske om fleksibilitet veid tyngst.

Verre er:
Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: med arbeidstaker i bemanningsforetak som skal leies ut for å utføre arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat).
Dette er egentlig ikke noe nytt, men det er et tydelig politisk signal å presisere i loven at vikarbyråer lovlig kan ha midlertidig ansatte. Hvem skal sjekke at den som leies inn jobber i stedet for en fast ansatt med fravær?

I tillegg sender arbeidsminister Hauglie på høring spørsmålet om det skal innføres maksimalkvoter for innleie i bygningsbransjen. Men her følger det ikke med noe konkret forslag, så med min mistenksomme legning regner jeg med at disse innleiekvotene fordampet dagen etter Stortingsvalget.


Bjørn Tore Egeberg


Flere kommentarer om regjeringens forslag på Frifagbevegelse
<< Forrige        103 av 172        Neste >>