Heismontørenes Fagforening tar avstand fra at Kone AS gjør sikkerhetspolitikk til personalpolitikk

På en av heisbransjens største bedrifter, Kone AS, pågår det en konflikt mellom ledelsen og våre medlemmer. Heismontørenes Fagforening er rasende på Kone, som har sagt opp en ansatt totalt usaklig, og uten å vente på at han fikk lagt fram sitt syn på en ordentlig måte. Bedriften opptrer som anklager og dommer i en sak hvor de først kommer med påstander og så dømmer, uten å innhente informasjon først.

Uttalelse fra HMF 26.01.2017

Kone AS gikk 9.januar til oppsigelse av en av sine nyutdannede heismontører, med begrunnelsen av påstander om gjentatte sikkerhetsbrudd. Etter vår mening er dette en overreaksjon, basert på påstander som ikke kan eller bør ligge til grunn for oppsigelse. I vår bransje tar vi sikkerhet på høyeste alvor.

Men i denne saken har bedriften verken informert vernetjenesten eller tillitsvalgte. Det kan virke som Kone AS sin nye praksis er at HMS-spørsmål skal behandles i ledelsen.

Vi mener Kone AS bruker sikkerhet som påskudd, og de vet at en usaklig oppsigelse vil spre en frykt blant de ansatte. En frykt for at hvem som helst kan bli den neste som mottar en vilkårlig oppsigelse.
   
Kone AS har ved å gå til denne oppsigelsen, sendt et signal til alle ansatte om hva som kan bli utfallet om noen ikke skulle vise blind og ukritisk lojalitet til ledelsen. De gir inntrykk av at de er villig til å gå over lik for å så splid mellom folk, spre frykt og innføre en bedriftskultur bygd på kadaverdisiplin.

En bedriftskultur som er uønsket i det norske arbeidslivet. Hva slags arbeidsmiljø er det ledelsen forventer at det skal bli når dette er måten de opptrer mot sine ansatte?

Bedriften har fått et nytt verktøy å skremme folk med: Nye sikkerhetsrutiner. Arbeidsledere utfører vernerunder og sikkerhetssjekk uten samarbeid med tillitsvalgte eller verneombud. Flesteparten av de tillitsvalgte eller montørene vet ikke hva inneholdet i disse rutinene er.

Avviket gjelder ikke faktiske sikkerhetrutiner under montering, men skriftlig dokumentasjon på at det er utført en kort periode. Men likevel blir dette brukt som en oppsigelsesgrunn.

Tillitsvalgte og montører på Kone AS opplyser at den oppsagte har vært aktiv på sikkerhetsfronten og tatt sikkerhet på alvor.

Sikkerheten for de som bygger heisene, og de som bruker heis i Norge er i verdenstoppen. Det hører med til sjeldenhetene at det oppstår ulykker relatert til montasje eller ved bruk av heis. Våre medlemmer har en positiv holdning til å arbeide på en sikker måte.
  
Heismontørenes Fagforening oppfordrer ledelsen på Kone AS til å sterkt revurdere oppsigelsen av vårt medlem, og oppretter dialog med de ansatte for å bli enige om hva slags sikkerhetsrutiner man skal ha på bedriften for å fortsatt ha en trygg, sikker og god arbeidsplass som sikrer at de ansatte kommer trygt hjem fra jobb, og at brukerne av heisen kan kjøre heis uten å være redd for at noe skal skje.

På vegne av styret i Heismontørenes Fagforening

Markus Hansen
Leder
<< Forrige        165 av 172        Neste >>