HMSREG


Foto Johnny Leo Johansen

HMSREG er et system som har blitt utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune og Omega AS basert på en offentlig anskaffelsesprosess i 2016. Systemet er primært utviklet med fokus på bygg- og anlegg, samt renholdsbransjen.

Tekst og illustrasjonsbilde Johnny Leo Johansen 1.12.2017. Kilde HMSREG

Systemet som er ment for å forhindre arbeidslivsskriminalitet og motvirke sosial dumping, skal kunne hjelpe for å avsløre useriøse aktører. Den økende konkurransen har gitt nye utfordringer.

Tøffere konkurranse og komplekse leverandørkonstellasjoner gir fare for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har over flere år, på tvers av politisk farge, arbeidet aktivt med handlingsplaner som skal motvirke denne utviklingen.

Dele erfaringer

Arbeidet har ført til tiltak som blir implementert gjennom lover og forskrifter, anbefalte kontraktskrav og konkrete ordninger som HMS-kort. HMSREG skal gi nye muligheter til å knytte sammen og følge opp tiltakene, samtidig som skal gi mulighet til å samle opp og dele erfaringer.

Gi oversikt

HMSREG er register med oversikt over kontraktører og underleverandører på den enkelte leveransen og henter løpende inn hvem som blir registrert inn og ut på byggeplassene. Dette gir en total oversikt over leverandører og mannskap på tvers av lokasjoner og kontrakter.

Løsningen bygger videre på de etablerte standarderdene som HMS-kort og StartBANK


<< Forrige        88 av 172        Neste >>