Fagopplæring


Illustrasjonsbildet. Foto Johnny Leo Johansen

Bemanningsbransjens og en løsere tilknytning til virksomheter, har hatt sterkt inntog i mange bransjer og flere ytrer bekymring for hvordan dette kan kunne påvirke yrkesopplæringen. 

Tekst og illustrasjonsfoto Johnny Leo Johansen 15.06.2017. Kilde Ivar Johansens Blogg. Frifagbevegelse.

Petter Vellesen, leder i Oslo Bygningsarbeiderforening er en av de som har uttalt en bekymring i for hvem som skal ta det arbeidsgiveransvaret. I følge Vellesen har ingen bemanningsbyråer kommet gjennom nåløyet for å bli godkjent som lærebedrift.

En innleie bedrift er stor grad påvirket av kundenes behov og vil ha utfordringer med å gi lærlinger den brede opplæringen som må ligge til grunn for å bli en god fagarbeider.

Når poenget ved virksomheten er at tilknytningen mellom leiearbeideren og bemanningsbyrået skal være løs, så blir jo spørsmålet om virksomheten vil investere i kunnskap for en person uten noe sterk tilknytting, som enkelt vil kunne kan ta denne kunnskapen med seg til nye oppdragsgivere. 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde.

Nå har det i siste tiden vært litt frem og tilbake når det gjelder faste ansettelser. Arbeiderpartiet har fremmet 31 forslag i Stortinget, en såkalt handlingsplan for et seriøst arbeidsliv. 30 av disse forslagene er der blitt nedstemt.

Arbeidsminister Anniken Hauglie var til stede under debatten, men argumenterte ikke for å stemme for forslagene.

Faste ansettelser

I VG presenterer arbeidsminister Anniken Hauglie(H) forslaget om hva som skal defineres som fast ansettelse som sitt eget: «Vi vil foreslå at innholdet i begrepet «fast ansettelse» blir presisert i arbeidsmiljøloven.»

Det er forslag om et forbud mot nullprosentkontrakter, altså der personer fast ansatt i bemanningsbyråer ikke får lønn mellom oppdrag, som lenge har vært et krav fra fagbevegelsen.

Et seriøst og organisert arbeidsliv

Det er en politisk oppgave å bidra til at den norske modellen, som baserer seg på et seriøst og organisert arbeidsliv med et omfattende trepartssamarbeid, styrkes, mener Ap-representantene i sak når det gjelder å jobbe for et seriøst arbeidsliv.

Også på områder som tradisjonell fagopplæring og styrken ved ordnede forhold, seriøse virksomheter og forutsigbarhet ser ut for å ville prege en del debatter når det gjelder utviklingen politikken med å åpne for mer midlertidighet, har ført til for arbeidslivet.  
<< Forrige        134 av 172        Neste >>