Fare for streik

Ved siste runde i lønnsforhandlingene i Spekters område 9 var ikke alle kommet i mål og det er derved fare for streik ved tre avtaler EL og IT forbundet. 

Tekst Johnny Leo Johansen 01.06.2017. Kilde Frifagbevegelse

Avstanden mellom krav og tilbud er vist seg for stor og det er oppstått fare for at det kan gå mot streik. 

- Vi er optimister i forhold til å få til resultater i meklingen, men klubbene må også forberede seg på å tenke på streikeforberedelser, uttalte forbundssekretær i EL og IT Forbundet, Reidunn Wahl skriver Frifagbevegelse.

Det har vært bistandsforhandlinger de siste ukene for en rekke bedrifter i Spekters område 9, blant disse Relacom, Geomatikk, Broadnet, Mediq Norway og for Fellesforbundet i Aim Norway som alle har EL og IT-avtaler, uten at partene er kommet til enighet.

I Spekter-forhandlingene er det LO Stat som leder forhandlingene fra LOs side, andre LO-forbund er representert i forhandlingene, deriblant EL og IT.

Spekter-forhandlingene startet tidligere i år med enighet i de såkalte A-delsforhandlingene. I B-delen er det de lokale lønns- og arbeidsvilkårene som forhandles.

I Fase 3-forhandlingene går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter og ved uenighet går oppgjøret videre til mekling.
<< Forrige        137 av 172        Neste >>