Kom til enighet

På overtid kom det til enighet mellom partene i forhandlinger ved årets lønnsoppgjør. Det var et hovedoppgjør hvor LO forhandlet med NHO og YS.

Tekst Johnny Leo Johansen 09.04.2018. Kilder NRK

Løsningen ble :

  • Ny Avtalefestet pensjonsordning skal utredes i år
  • Lønnsvekst på 2,8 prosent
  • Ingen endringer i Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • Reise, kost og losji er sikret for utsendte arbeidstakere
<< Forrige        57 av 172        Neste >>