Ingen grunn til frykt i KONE

Innlegg fra Erik Johnson, direktør i Kone, med svar fra montører i Kone.

Publisert 15.03.17

Det har blitt skrevet flere artikler og innlegg på heis.no siden den såkalte KONE-saken startet i desember. Ledelsen i KONE vil gjerne takke redaksjonen i HMF for at også vi får mulighet til å få vår stemme hørt på nettsiden. Det er en åpenhet som vi setter stor pris på. Med dette innlegget ønsker vi å belyse saken ytterligere, og forhåpentligvis kunne oppklare noen misforståelser.

Oppsigelsessaken har vekket mange sterke følelser i organisasjonen. Som nevnt i et tidligere innlegg har vi ikke anledning til å kommentere personalsaker i et åpent forum. Dette er saker vi behandler med det største alvor, og det skal alltid være tungtveiende og alvorlige årsaker som ligger til grunn for en oppsigelse. Generelt er det viktig å huske på at en sak alltid har flere sider. Personvernhensyn innebærer imidlertid at vi ikke har anledning til å gi vår fremstilling av den konkrete saken.

I flere av innleggene på heis.no hevdes det at KONE-ledelsen bruker oppsigelsen som et verktøy for å spre frykt blant våre ansatte, og at hvem som helst kan bli oppsagt dersom de ikke viser «blind og ukritisk lojalitet til ledelsen». Dette ønsker vi å tilbakevise på det sterkeste. Vår HMS-filosofi er basert på at det er lov å gjøre feil, og at vi skal lære av alle feil som blir begått. Sikkerhetsprosedyrene våre eksisterer for at ingen skal skade seg, og at KONE skal være en sikker arbeidsplass for alle. Det som er overordnet for oss er at alle ansatte hver dag kommer uskadet hjem etter jobb.

Det er menneskelig å feile. Men det må selvfølgelig være grenser for hva vi som bedrift kan akseptere når det oppdages gjentatte avvik fra fastsatte prosedyrer som kan innebære fare for den enkeltes og kollegers liv og helse, og der det ikke vises vilje til forbedring.

Montørklubben har fremmet fire krav til oss. Ett av disse er at KONE skal akseptere de tillitsvalgte som klubben velger. Det skulle bare mangle. Jeg har stor respekt for arbeidet Montørklubben utfører. Jeg ønsker en sterk klubbledelse som vi kan ha saklige diskusjoner med, gjerne også med høy temperatur, men der målet alltid må være at vi i fellesskap kommer frem til gode løsninger.

Vi er i dialog med Montørklubben om kravene, og håper at vi sammen kan finne en snarlig løsning.

Dersom noen av dere har spørsmål i tilknytning til denne saken, skal vi forsøke å gi svar. Send gjerne spørsmål til NorgeKone@gmail.com, så kommer vi tilbake til dere så fort som mulig.

På vegne av ledelsen i KONE AS,

Erik Johnson, administrerende direktør

Svar: Ingen grunn til frykt i Kone?

Direktør Johnson belyser saken i sitt nye innlegg til heis.no. Vi får presentert at i Kone er det lov å gjøre feil så sant du viser vilje til forbedring. Men hvem skal legge til rette for at montøren går fra feil til riktig? Skal det brukes gulrot eller trussel om oppsigelse?

Vi mener at direktøren beskriver hvordan vi hadde det før. Under hans ledelse har ting gått i feil retning:

  • Ledelsen har endra prosedyrenes status fra hjelpemiddel til bibel
  • Arbeidslederne og ledergruppa reiser ut på sikkerhetskontroller for å se om vi følger prosedyrene slavisk
  • Velprøvde måter å jobbe på noteres som avvik hvis de er i strid med prosedyrene
  • Altså risikerer vi alle konsekvenser, siden vi sannsynligvis alle jobber litt annerledes enn det som står i prosedyrene

Stopp disse sikkerhetskontrollene, direktør! Da viser du i handling at du jobber for at vi ikke skal frykte ledelsen. Gi oss vernerunder i stedet, så vi sammen kan jobbe for et godt arbeidsmiljø.

Og dette med at alle får en sjanse til å vise vilje til forbedring: Hvordan kan man forbedre seg når man blir oppsagt på den første heisen man bygger alene?

Hvis det oppstår en unødvendig konflikt mellom en arbeidsleder og en montør – bør en direktør bidra til å løse konflikten, eller hause den opp ved å velge side 110 prosent?

Vi blir aldri ferdig utlært. Vi er positive til å lære nye arbeidsmetoder, så sant dette skjer på en faglig og profesjonell måte.

Sikkerhet er noe vi setter høyt for å verne vår egen helse. Vi har samarbeidet med verneombudene for å eliminere alt som ikke er trygt på arbeidsplassen. Nå skal vi drive sikkerhet for ikke å få trøbbel med ledelsen. Verneombudet er satt på sidelinja.

Så direktøren har altså ønsket å belyse saken ytterligere. Vi så ikke noe nytt her. På tross av økende frustrasjon blant våre medlemmer er direktørens melding fortsatt at alt er utmerket på Kone.

Montører i Kone

<< Forrige        154 av 172        Neste >>