Oronakampen er i fyr og flamme, facebooktrådene går viralt og beskyldningene er mange. Vi har spurt Bjørn Eggen, styreleder i Euroheis, tideligere mangeårig klubbleder i KONE og aktiv i foreningen noen kjappe spørsmål i den forbindelse.


Bjørn Eggen, styreleder i den norskeide heisbedriften Euroheis er godt fornøyd med at
bedriften hans tar del i en landsdekkende tariffavtale. 


11.05.2018 tekst: Christian Olstad  foto: privat  


1) Hvordan stiller du deg til spørsmålet om bedriftsuavhengige tariffavtaler, kontra såkalt husavtale som Orona praktiserer?

Heisbedriften Euroheis har valgt å ha tariffavtale fordi vi mener det er bra for den enkelte ansatte, og bidrar til ordnede forhold i bransjen, noe bedriften og samfunnet nyter godt av. Uten en tariffavtale kunne vi spart direkte og indirekte kostnader. I tillegg kunne vi drevet virksomheten uten en del begrensninger, som åpenbart ville gitt oss konkurransemessige fordeler.  Det er trist at noen må ty til snarveier for å lykkes i konkurranser.

2) Erik Kristiansen går hardt ut mot HMF i nevnte tråder, og mener at HMF kategorisk boikotter bedrifter som ikke er medlem av NHO. Euroheis er ikke medlem av NHO, føler dere noen form for boikott fra HMF som påstått av Erik Kristiansen?

Vet at HMF boikottet Statens anlegg på 80-tallet, det var den gang Erik Kristiansen tilsynelatende var veldig opptatt av arbeidsfolks ved og vel. Noen annen boikott har jeg ikke hørt om, og i hvert fall ikke merket. 

3) Oppfatter du at ”Røde” Erik Kristiansen (ref wikipedia) handler mot egen vinning, enten som tideligere sekretær i HMF, tideligere tillitsvalgt, heiskonsulent eller som forhandlingskoordinator (fagforeningsknuser red. Anm.) i Orona, om han så må være litt ”blåblå” på veien?

La saken få oppmerksomhet, ikke han som alltid har ønsket det.
<< Forrige        48 av 172        Neste >>