Liten i HLF?
15.05.2018 tekst ,foto og illustrasjon Christian Olstad

Orona ledelsen påstår at det er umulig for dem, som en så liten bedrift å være medlem av HLF. Da de ikke vil få noen reel innflytelse. Og rett og slett spist opp, som en ”liten” bedrift”.

Vi forhørte oss med UNIHEIS ved Jørn Apeland om hvordan en liten bedrift som de opplever å delta i et organisert arbeidsliv. Han ville ikke blande seg eller UNIHEIS inn i saken om Orona, men mye tyder på at de ikke har noe problemer med medlemskap i HLF. Med sine 5 montører kvalifiseres de til å være en liten bedrift? Som har vært medlem siden 2009.

Vi tok videre en prat med Svein Kjærnet, daglig leder av HLF. Han hadde hjemmekontor og ble avbrutt av noen (organiserte?) handverkere. Ble bedt om å ringe opp om ti minutter. Før vi la på presiserte han at HLF, en bransjeforening for heisleverandører var en demokratisk organisasjon.

Da er det lov å spørre seg, er Orona en liten bedrift i den norske sammenhengen? Vil de bli spist opp av ”de fire store”, eller leveres det flere anlegg med Oronalogo enn Thyssenlogo for tiden? En tid hvor alle bedrifter ser ut til å ha mye å gjøre…

Kjærnet er på tråden igjen, han hopper rett inn der vi slapp med spørsmålet om hvorvidt små bedrifter blir spist av de store i HLF?
-Vi er en demokratisk Organisasjon som ivaretar våre medlemmers interesser, sier han. Følger opp med at vi burde ta en prat med medlemmene, UNIHEIS for eksempel - for å høre hva de synes om situasjonen som en liten bedrift i en bransjeforening for heisleverandører. Kjærnet kan ikke svare for medlemma.

Så dere ønsker Orona velkomne inn i HLF?
-Orona er hjertelig velkomne til å søke, men de må som alle andre ha formalitetene på plass.

Og med formalitetene mener du?
-Faglig ansvarlig og DSB-godkjenning, også må de bruke faglærte heismontører da.

Helt til slutt, er Orona en liten bedrift?
-Vil vel si det er en mellomstor bedrift.
<< Forrige        46 av 172        Neste >>