Kan bli storstreik


Arkivbilde. Foto Johnny Leo Johansen

Det kan bli den største streiken i privat sektor på 18 år. 35.000 ansatte i privat sektor kan komme til å streike fra søndag 8. april. Streiken vil omfatte ansatte i blant annet buss, matvareindustri, medier og spedisjon.

Tekst Johnny Leo Johansen 04.04.2018. Kilde Frifagbevegelse, NRK.

Etter brudd i meklingen mellom privat sektor mellom NHO og LO og YS 22. mars kan det bli storstreik om de ikke lykkes med å komme til enighet.

Deler av heisfaget vil kunne bli tatt ut i streik. 

Forhandlinger om en ny AFP-ordning og krav knyttet til reise, kost og losji, ser ut for å være det mest krevende i årets forhandlinger.

YS, LO og NHO deltar i mekling fram til midnatt søndag 8. april. LO overleverte 12. mars en rekke krav til arbeidsgiverne i NHO.

Hovedkravene er :

• Forbedret AFP.

• Forbedringer i obligatorisk tjenestepensjon (OTP), slik at flere får pensjon og at nivået blir høyere

• Økt kjøpekraft for alle.

• Fortsatt dekning av reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i industrien og andre bransjer.

De som blir tatt ut i streik vil få melding fra sin klubb eller forening. 

Bare de som får beskjed fra forening eller klubb går ut i eventuell streik fra 09.04. Opp mot 150 heismontører kan da bli tatt ut i streik. 

LO og NHO forhandler for nesten 130 overenskomster i privat sektor. I år er det et samordnet tariffoppgjør slik at LO fører felles forhandlinger i privat sektor på vegne av tilsluttede fagforbund opp mot respektive arbeidsgiverorganisasjonene.

Først er det med NHO, deretter følger de andre, slik som Virke og Samfo. Etter dette er det en felles avstemning om forhandlingsresultatet.

Disse kan bli tatt ut i streik.

Heisfaget:

Det har versert litt forskjellige lister over hvilke avdelinger som kan bli tatt ut som har vist seg å ikke stemme.  Hos de største aktørene innen heis er det forventet at noen avdelinger kan bli tatt ut i streik.

Thyssen, Kone, Otis og Schindler er de store aktørene som man varsler kan bli omfattet av streiken. 
<< Forrige        59 av 172        Neste >>