Montørklubben har følgende krav

Tekst: Bjørn Tore Egeberg 23.02.17  • Oppsigelsen av den unge montøren trekkes tilbake
  • Bedriften skal akseptere de tillitsvalgte som klubben velger
  • Bedriften fremmer ikke erstatningskrav for påståtte tariffstridige aksjoner knyttet til oppsigelsessaken
  • Installasjonssjefen forsurer arbeidsmiljøet. Vi har ingen tillit til han. Han må fjernes fra stillingen som installasjonssjefsjef.

 

Alvoret i saken understrekes av at alle klubbstyrets medlemmer i Oslo nå har trukket seg fra vervene sine. De eneste tillitsvalgte i klubben er nå Trond Støkkan i Bergen og Edmund Berget i Trondheim. Men klubbarbeidet i Oslo er ikke nedlagt. Det blir fullt ut ivaretatt.

Kort historikk:

  • I desember ble klubben klar over at ledelsen kokte sammen en personalsak mot et av de unge medlemmene. Klubben dro opp til hovedkontoret og forlangte svar fra direktøren på hva som foregikk.
  • I januar ble medlemmet usaklig oppsagt.
  • I begynnelsen av februar krevde bedriften og NHO at klubbleder David Coron-Andersen og nestleder Per Arne Salo skulle fratre, anklaget for å stå bak tariffstridige aksjoner i desember.
  • Seinere i februar trakk alle klubbstyrets medlemmer i Oslo seg fra sine verv
  • Kampen mot oppsigelsen har pågått hele tida, og i dag la klubben fram sine krav for direktøren.

<< Forrige        159 av 172        Neste >>