Korrupsjon


Illustrasjonsbildet har ikke tilknytning til saken.
 Foto Johnny Leo Johansen. 

NRK avdekker korrupsjon i norske kommuner. Saken viser til at det tyder på at det er mange flere tilfeller enn det som faktisk avdekkes. 

Tekst og illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen 22.07.2017. Kilde NRK og Økokrim rapport. 

Bestikkelsene i en rekke av Drammens byggesaker har gitt tre fengselsdommen så langt og det er sannsynligvis bare en liten del av den korrupsjonen som kan foregå ved kameraderi og tette bånd i en del små kommuner ved den lokale forvaltningen. 

Korrupsjon er regulert av straffelovens § 276 og åpner for fengsel inntil ti år

Økokrims siste risikovurdering viser til at kommunal korrupsjon utgjør et stadig økende samfunnsproblem. Tilliten til forvaltningen kan svekkes og korrupsjon er et betydelig problem. 

Korrupsjon kan og ha svært alvorlige konsekvenser ved forskjellige former for korrupsjon.

Bestikkelser av tjenestemenn kan i tilfeller medføre direkte fare for liv og helse, hvis kontrollører blir bestukket og ser gjennom fingrene med sikkerhetskrav på arbeidsplasser eller med utslipp av miljøskadelige avfall.

Samfunnsøkonomisk tap og svekket tillit

Økokrims rapport beskriver at korrupsjon medfører store samfunnsøkonomiske tap. EU slår fast at korrupsjonen koster rundt 120 milliarder euro i året. Korrupsjon bryter ned folks tillit til samfunnet og dets institusjoner og korrupsjon kan på sikt undergrave både fundamentet for, og finansieringen av velferdssamfunn.

Korrupsjonen som er avdekket i Norge, begås primært av personer som besitter posisjoner med beslutningsmyndighet, enten i store bedrifter eller i offentlig sektor. Dette er personer som forvalter viktige ressurser og knapphetsgoder, som trygde- og sosialytelser, offentlige byggekontrakter, konsesjoner og innkjøp.

Slike personer anses som interessante personer å bestikke. Personlig vinning fremstår som den vanligste motivasjonen.

Det og ting som tyder på at det former for korrupsjon som er vanskeligere å avdekke. Eksempelvis med komplisert selskapsstrukturer og ved utenlandske operatører og personer som profesjonelt bedriver forskjellige former for økonomisk kriminalitet også ved bestikkelser. 

I følge økokrims rapport har de store og alvorlige korrupsjonssakene i Norge funnet sted i kommunesektoren.
<< Forrige        132 av 172        Neste >>