Likt lovverk


Foto Johnny Leo Johansen. Stortinget illustrasjonsbildet 

Utenlandske arbeider som jobber begrenset tid i Norge er lovlig unntatt viktige deler av arbeidsmiljøloven, blant annet HMS og varsling.

Tekst Johnny Leo Johansen 08.06.2017. Kilde Frifagbevegelse

I sak på Stortinget har fagbevegelsen sørget for at arbeidstakere nå har fått gjennomslag for at gjestearbeidere også skal ha rett til å varsle. Gjestearbeidere har tidligere hvert unntatt dette regelverket for arbeidslivet. Fortsatt gjenstår det flere lover som utenlandske gjestearbeidere er unntatt. 

Saken ble aktualisert i forbindelse med at DNB utviklet Vipps med utenlandske arbeidere. Og flere selskaper som Telenor og Posten har og benyttet utenlandske arbeider på samme måte. 

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for denne gruppen

– I forbindelse med Vipps-utviklingen kom det en varsling til Arbeidstilsynet, som fant en god del kritikkverdige forhold. Da ble det avdekket at arbeidsmiljøloven ikke gjelder denne gruppen, beskriver Frifagbevegelse i sak om DNB Vipps.   

Stortinget har i denne forbindelse bedt regjeringen vurdere om det bør settes en klar grense for hvor lenge et arbeidsforhold skal kunne vare før utsendte arbeidstakere blir omfattet av alle regler i arbeidsmiljøloven. Regjeringen må komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag til lovendringer.

Vedtaket ble støttet av alle partier, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet.

Regjeringspartiene viser til at regjeringen har foreslått at varslingsreglene i arbeidsmiljøloven skal gjelde for innleide arbeidstakere. En slik lovendring vil derimot ikke i automatisk føre til at disse reglene vil gjelde for utsendte arbeidstakere som er innleide.

Det vil være i strid med EØS-avtalen, mener Høyre og FrP.
 
<< Forrige        135 av 172        Neste >>