Må vaske 36 leiligheter etter lunsj


Illustrasjonsbildet. Foto Johnny Leo Johansen


Renholderne er blitt ble overført fra Forsvarsbygg til ISS, oppsigelsene har startet. Ifølge renholderne er arbeidsforholdene dumpet og arbeidsmengden fordoblet. Forsvaret klager på dårlig renhold.

Tekst og illustrasjonsbildet Johnny Leo Johansen 29.06.2017. Kilde Frifagbevegelse.

Ved Høyre/Frp-regjeringens politikk ble det til at renholdet i Forsvaret skulle settes ut på anbud. Før dette var de som vasket Forsvarets eiendommer faste statsansatte i Forsvarsbygg.

Renholderne ble ved overtagelsen garantert at ingen skulle sies opp i løpet av det første året. Nå er denne tiden utløpt og oppsigelsene har startet.

Se video: Ti minutter har renholder Elisabeth Iselvmo Stenberg på å rengjøre hver leilighet, med støvtørring, søppeltømming og vask av bad.

Forsvarsrenholder Elisabeth Iselvmo Stenberg har fått negative reaksjoner fra ISS for deltakelse i videoen som frifagbevegelse.no lagde i forbindelse med reportasjen. 

Tidligere sak mot ISS


Arbeidsmandsforbundet og NTL (Norsk Tjenestemannslag) vil anke dommen hvor 61 renholderne tidligere gikk til sak mot arbeidsgiver ISS for å beholde rettigheter de hadde hos sin tidligere arbeidsgiver Forsvarsbygg. 

Arbeidsmandsforbundet og NTL anke deler av dommen i saken de tapte. Lovverket rundt virksomhetsoverdragelser er ikke klart og tydelig.

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 16, men det er lite rettspraksis rundt dette.

Renholdet ble satt ut på anbud i april 2016 og ISS inngikk da en syv års avtale med Forsvarsbygg.
<< Forrige        127 av 172        Neste >>