Magert resultat


Lo leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO direktør Kristin Skogen Lund sa de var fornøyd med det anbefalte resultatet i årets lønnsoppgjør. Nå skal forslaget ut på uravstemning. Foto: Stian Lysberg Solum.


Det ble bestemt at årets lønnsoppgjør skulle være et samordnet oppgjør hvor LO forhandlet på vegne av alle sine medlemmer for blant annet forbedret AFP, obligatoriske tjenestepensjon (OTP), ivaretagelse av sliterne og økt kjøpekraft. Men hva fikk vi?

Tekst Tor-Erik Lundberg 11.04.2018 Foto NTB Scanpix
 
Det var ikke full jubel da LO ledelsen sto frem og fortalte hva deres anbefalte forslag i årets lønnsforhandlinger var. LO hadde meldt plassfratredelse for nesten 30 000 medlemmer og burde brukt den slagkraften som de har til å kunne oppnå et langt bedre resultat.

Tetter hull i AFP ordningen med omdisponeringer

En bedring av AFP-ordningen ville sikret mange av sliterne i norsk arbeidsliv en anstendig pensjon. Vi vet at mange desverre faller utenfor AFP-ordningen på grunn av for mange fallgruber. Forhandlingene førte til at noen hull ble tettet ved å omdisponere midlene i AFP-ordningen, men uten at det blir betalt inn mer på ordningen.

Nærmere detaljer rundt en eventuell ny AFP-ordning skal utredes sammen med myndighetene. Et forslag til ny AFP ordning skal foreligg til mellomoppgjøret i 2019, men da uten streikerett. Her er det vel heller ingen grunn til å juble eller være optimist.

Obligatorisk tjenestepensjon

I følge lov om Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) skal alle arbeidsgivere i utgangspunktet betale inn 2 % av bruttolønn, men det er bare inntekt over 1 G som teller med som grunnlag. Det opprinnelige kravet, som ble avist av NHO, om opptjening av OTP fra første krone ville derfor gitt et solid løft for mange.

De fleste av Heismontørenes fagforenings medlemmer har fra før en bedre tjenestepensjon enn hva minstekravet i loven tilsier i sine lokal avtaler.

Lønnstillegg

Med et generelt tillegg på 1 krone til alle så er vel NHO den eneste som kan le hele veien til banken. Det er selvfølgelig bra at lavtlønnede får et høyere særskilt lavlønnstillegg på opptil kr 3,80 per time.

Dette til alle på overenskomster som ligger under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si kr 417 725 i året. Hele oppgjøret er beregnet med en ramme på 2,8 %.


Med sin slagkraft burde LO oppnådd et bedre resultat for sine medlemmer i årets forhandlinger.
Her fra hotellstreiken i 2016. Foto: Torstein Bøe.


Slitertillegg

De som blir tvunget til å tre ut av arbeidslivet uten å ha arbeidsinntekt skal kompenseres med et tillegg. Ytelsen går til de som går av ved 62, 63 eller 64 år. Ordningen innføres fra 1. januar 2019, og når den er fullt innfaset vil den gi om lag 23 000 kroner (1/4 G) ekstra i året fram til fyller 80 år for de som går av ved 62. Dette er selvfølgelig bra.

Reise kost og losji

En viktig sak i kampen mot sosial dumping er at reise, kost og losji nå sikres for utsendte arbeidstakere. Arbeidere skal ikke lengre kunne ansettes rett på stedet som på byggeplassen eller verftet. Det skulle bare mangle.

Oppsummerer

– LO har ikke oppnådd å «få» noe på pensjon, utenom å flytte penger internt i ordningen, samtidig har man gått med på at ordningen ikke skal koste mer, sier Markus Hansen leder i Heismontørenes fagforening.

Premien på 2,5 % som bedriftene betaler inn årlig står dermed fast. LO sitt håp må da være at enda flere bedrifter tegner tariffavtale og på den måten bidrar inn til ordningen. Økt kjøpekraft fikk man ikke når man ser den sammen med prisstigningen. De altfor mange hullene i AFP-ordningen er ikke tettet, men de har blitt mindre. Det er bra.

Det NHO har måttet gi i disse forhandlingene har vært kronetillegget. Slitertillegget fikk man til fordi man solgte sluttvederlagsordningen, som for så vidt den borgerlige regjeringa har ødelagt.

– Sett i forhold til kravene, og at det var hele LO sin styrke som forhandlet sammen her, burde man ha oppnådd mer som resultat enn det som foreligger, sier Hansen.

Uravstemning

Forslaget skal nå ut på uravstemning. Medlemmene på overenskomstene vil motta nærmere informasjon om avstemningen som varer fram til 26. april.

Riksmeklerens møtebok LO - NHO 2018 

<< Forrige        68 av 184        Neste >>