MANDAG 9. OKTOBER
ÅPNING AV MARCUS THRANE – DAGENE
Arrangør: LO i Oslo
Sted: Folketeaterpassasjen
Tid: kl. 1500

TIRSDAG 10. OKTOBER
ÅPENT SEMINAR: OPPRØRSBEVEGELSER I OG UTENFOR NORGE
FØR, SAMMEN MED OG ETTER THRANES ARBEIDERFORENINGER

Arrangør: Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Tid: 10.00 til 16.00
Sted: 12. etasje i Niels Treschows hus på Blindern (høyhuset til Det humanistiske fakultet)
Påmelding: Send epost til knut.kjeldstadli@iakh.uio.no
Link: Om programmet

ONSDAG 11. OKTOBER
THRANE OG KAMPEN OM FRIHETEN
Lansering av Magnus E. Marsdals nye pamflett om Marcus Thrane og kampen om frihetsbegrepet fra 1800-tallet til i dag.
Tid: kl. 17.00
Sted: Dattera til Hagen, Grønland 10
Arrangør: Manifest

TORSDAG 12. OKTOBER
MARCUS THRANE – OPPRØR OG OFFENTLIGHET
Fagseminar og mini-utstilling
Tid: 12.00 til 15.00
Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Universitetet i Oslo
Link: Nettside
Sted: Nasjonalbiblioteket

FREDAG 13. OKTOBER
POLITIKK, QUIZ OG MUSIKK
Arrangør: LO ungdom, i samarbeid med LO i Oslo
Sted: Kommer senere

LØRDAG 14. OKTOBER
GRATULERER MED 200-ÅRSDAGEN MARCUS!
MARKERING AV 200-ÅRSDAGEN FOR MARCUS THRANES FØDSEL

KRANSENEDLEGGELSE PÅ MARCUS THRANES GRAV
VED LO LEDER HANS CHRISTIAN GABRIELSEN

Tid: 12.00
Arrangør: LO i Oslo med samarbeidspartnere
Sted: Vår Frelsers gravlund

SKILTAVDUKING Grønlandsleiret 30
Tid: 14.00
Arrangør: Oslo Byes Vel
Sted: Grønlandsleiret 28

FESTFORESTILLING
Forestilling med foredrag, musikk og teatermonolog
Med dramatiker og skuespiller Morten Jostad og minntale Professor Tore Pryser.
Tid: 16.00 – 18.00
Sted: Kulturhuset
Arrangør: Arrangørkomiteen Marcus Thrane – dagene

SØNDAG 15. OKTOBER

«KJENN DIN BY» I MARCUS THRANES FOTSPOR
Byvandring med Knut Kjeldstadli og Gunnar Andreassen
Turen går fra Rådhusgata til Stortorget, så over Youngstorget til Vaterlands bru, videre over Grønland til Botsfengselet.
Tid: 13.00
Sted: Rådhusgata 7
Arrangør: Arbeidermuseet ved Kjenn din by i samarbeid med LO i Oslo
Link: Om programmet

*endringer vil forekomme
<< Forrige        108 av 172        Neste >>