Markering utenfor stortinget 21.11.18


oslo 12.11.18 tekst: Rune Larsen ingressfoto: Leif Martin Kirkenes artikkelfoto: Johnny Leo Johansen

Ramunas Gudas kom til Norge i 2013 for å tjene penger til familien. Etter en uke ble han hardt skadd og arbeidsufør for resten av livet.

-Siktelsen mot entreprenøren er henlagt

-Han har ikke fått yrkesskadeforsikring

-Han har ikke fått sykepenger eller arbeidsavklaringspenger


Men han var medlem av Norsk Folketrygd på ulykkesdagen!

Det er mange Ramunas Gudas. Vi krever rettferdighet for utenlandske arbeidere som blir skadet på arbeid i Norge. Vi krever at lovbestemt yrkesskadeforsikring skal gjelde alle som arbeider i Norge.
Justisdepartementet sier at regelverket er OK.
Vis at vi mener noe annet. Ta med faner.

HMF har vedtatt 1 time politisk streik

Kom og vis din støtte onsdag 21.11
kl. 11.00 utenfor stortinget. 

RETTFERDIGHET FOR RAMUNAS!!
<< Forrige        22 av 177        Neste >>