Markering

oslo 27.08.18 tekst Christian Olstad, foto Rune Larsen og Ole Bernhard Reber

Det var godt oppmøte da Traftec-klubben markerte mot ledelsen for tariffavtale 
en regntung torsdag 16. august. 
Blandt appellantene var Jan Olav Andersen (leder av EL&IT), vår egen Rune Larsen (nesteleder i HMF) og Øyvind Valentinsen fra EL&IT rogaland. 
Traftec-klubben er allerede i streik etter at EL&IT forbundet fikk godkjent plassoppsigelse for alle medlemmene. To dager før streiken startet, meldte noen medlemmer seg ut.

Ledelsen i Traftec mener at inngåelse av tariffavtale vil føre til at de taper i anbudskonkurransen hos statens veivesen, da det blir for dyrt med en tariffavtale.
Nestleder i HMF Rune Larsen holder appell


det var en regntung dag i Grimstads gater

<< Forrige        24 av 172        Neste >>