Medlemsmøte i HMF

Tekst Bjørn Tore Egeberg 28.06.17

Det var mye viktig info på dagens medlemsmøte i Oslo

Det har blitt mange organiserte på Orona. De nye medlemmene er klar for en kamp for tariffavtale.


Nytt om k
onflikten på Kone

I februar ble Per Arne Salo og David Coron-Andersen beskyldt for grove brudd på Hovedavtalen. Som følge av det ble de presset til å gå av som tillitsvalgte i Kone, av NHO og LO. De måtte også avgi erklæring om at de ikke kunne la seg velge på to år.

På det tidspunktet la klubben fram fire krav:

  • Oppsigelsen av den unge montøren trekkes tilbake
  • Bedriften skal akseptere de tillitsvalgte som klubben velger
  • Bedriften fremmer ikke erstatningskrav for påståtte tariffstridige aksjoner knyttet til oppsigelsessaken
  • Installasjonssjefen forsurer arbeidsmiljøet. Vi har ingen tillit til han. Han må fjernes fra stillingen som installasjonssjefsjef

Den unge montøren fikk jobben tilbake fra 2.mai. Direktøren har forsikret om at han vil respektere klubbens valg av tillitsvalgte. Dette var avslutningen på konflikten på bedriften.

På årsmøtet i Koneklubben 13.06.17 ble Per Arne Salo valgt til klubbleder og David Coron-Andersen valgt til sekretær.

NHO varslet LO om at de to var valgt på tross av erklæring om to års karantene. LO varslet EL og IT forbundet om det samme. Forbundet innkalte HMF, Pettern og David til møte, og spurte hvorfor Pettern og David hadde blitt valgt på tross av erklæringen om at de ikke skulle være tillitsvalgte i to år..

HMF støtter Pettern og David i deres beslutning om å fortsette som tillitsvalgte. Medlemsmøtet ga klar beskjed om dette.

Spørsmålet er nå hva LO vil gjøre. Vil de presser EL og IT forbundet til å ekskludere Per Arne Salo og David Coron-Andersen?

Ledelsen i HMF mener det er alle eller ingen. Hvis Pettern og David blir ekskludert, må hele Foreningen oppfatte dette som et angrep på alle medlemmer og reagere deretter.

<< Forrige        129 av 172        Neste >>