Mekling uten løsning 


Gutta er klare for mekling. Fra venstre: Bjørn Fornes (EL&IT), Rune Larsen, Lars-Gøran Olavesen, Lornts Nagelhus (advokat), Markus Hansen, Kristoffer Syvertsen og Terje Sven Skog

15.06.18 tekst og foto Christian Olstad

Mandag 11.06 var det igjen mekling i Orona saken som da hadde vart en måned. Det var oppmøte ved riksmeklerens lokaler i grensen 3. 
Der ble de sittende fra 13-20. Etter hva Heis.no er kjent med kom Oronaledelsen mere forberedte enn ved forrige mekling, og noen faktiske forslag. Og med tanke på tiden møtet forløp seg over, er det vel noe som tyder på at det kjennes litt på trykket og at det var litt mer interesse for løsning denne gangen? 

Men det ble det altså ikke.Oronaledelsen på vei inn til mekling. Foran fra venstre: Bjørn Ove Bertelsen, Erik Kristiansen og Glenn Selvik. Bak fra venstre: Aitor, Angel og advokaten deres.
<< Forrige        36 av 172        Neste >>