Nei til Acer


Markering ved Stortinget.

HMF deltok i markeringa mot norsk tilslutning til Acer, EUs energibyrå.

Tekst og foto Bjørn Tore Egeberg. 01.03.2018

Det er godt oppmøte på markering mot Acer. Apellene ble holdt av ordførere fra fire kraftkommuner. Alle fire AP-ordførere.

Alle la vekt på at sysselsetting og verdiskapning var avhengig av norsk råderett over vannkrafta.

Tydelig presset

En tydelig pressa Espen Barth Eide (AP), som er saksordfører i Stortingets behandling av denne saken, forsikret om at AP ikke hadde tatt standpunkt. Han var åpen for å kreve 3/4 flertall i saken, men heller ikke her kunne han bestemme seg før regjeringen sa hva de mente. Men han sa tydelig at regjeringen gikk inn for mer suverenitetsavståelse enn det EU krever.

(Denne lyttende demonstrant tenkte at regjeringen hadde lært noe av Stoltenberg-regjeringene her, for de skulle også være flinkest i Europaklassen).

Politikere fra Sp, Rødt og SV var klarere og ville alle stemme for bruk av vetoretten, slik at norsk suverenitet over kraften beholdes.
<< Forrige        64 av 172        Neste >>