Ny markering mot bemanningsbransjen


Markering mot bemanningsbransjen. Arkivfoto HMF.

Det har blitt holdt en markering mot bemanningsbransjen og nå dras det igang ny markering 6. mars med politisk streik mot bemanningsbransjen utenfor Stortinget.

Tekst Johnny Leo Johansen 25.01.2017. Kilde Frifagbevegelse

Organisasjonsarbeider Jan-Ole Evensen fra Elektromontørenes forening i Oslo avdekket at 90 prosent av elektrikerne på Thons bygg på Storo i Oslo er ansatt i et bemanningsforetak. 

Det er Veidekke som er hovedentreprenør. De tre elektroentreprisene er vunnet av AR Elektroprosjekt. De ser for seg at 100 elektrikere er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Så mange ansatte har ikke AR Elektroprosjekt. I DSBs register over elektrofirmaer oppgir AR Elektropersonell at de har mellom seks og ti ansatte.

Tragisk

Evensen og frifagbevegelse.no fikk innblikk i bemanningsloggen. Den viser at en uke slutten i av november har AR Elektroprosjekt 72 personer på anlegget på Storo. Åtte av dem kommer fra AR Elektroprosjekt, 64 er leid inn fra selskapet Elektropersonell.

Det vil si at ni av ti som jobber med elektro på Storo-prosjektet er innleide.

"Vi må kvitte oss med bemanningsbyråene hvis vi skal rydde opp i arbeidslivet, uttalte Moxnes.

Bjørnar Moxnes(Rødt) var på Dagsnytt 18 og snakket om bemanningsbransjen og ulovlig innleie på byggeplasser. 

Stortinget

18. januar var det en høring i komiteen hvor EL og IT Forbundet og Elektromontørenes Forening la fram sitt syn overfor Arbeids- og sosialkomiteen.
 
Rødt er for hovedkravet til den politiske streiken 15. november og et forbud mot utleie av arbeidskraft i Oslofjordregionen. SV vil at utleie av arbeidskraft skal være ulovlig.

Senterpartiets forslag er å fjerne paragrafen som gir tillitsvalgte rett til å inngå avtale om innleie, nemlig arbeidsmiljølovens paragraf 14-12-2.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn kom med forslag til Stortinget om å innføre en godkjenningsordning for bemanningsforetakene.

Forskriften

Arbeid på elektriske anlegg er regulert av en forskrift. Forskriften beskriver hvem som kan utføre arbeid på elektriske anlegg: «Alt kvalifisert personell som benyttes, skal være fast ansatt i foretaket».

Hovedregelen i forskriften er at de som utfører elektroarbeid skal være fast ansatte, men de henviser til arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie. I arbeidsmiljølovens paragraf 14-12.2 åpnes det for innleie hvis de tillitsvalgte i bedriften går med på det.

Det ble også holdt en stor markering foran Stortinget 15. november 2016, mot bemanningsbransjen. 

<< Forrige        76 av 172        Neste >>