Ny standard for heiserFoto Johnny Leo Johansen

Nå er det kommet ny NS 3808:2017. Standarden som kom i juni angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhetsmessige forhold.

www.standard.no 1.12.2017

Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennomføre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging.

TEK 

Standardens juridisk grunnlag er avhengig av de henvisningene som gjøres i TEK. Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at DiBK sine krav til minimumsløsninger er oppfylt.

Standarden

Glem ikke NS 3810:2014 Standarden fra 2014 definerer nødvendige aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, trappeheiser, rulletrapper og rullende fortau.
<< Forrige        87 av 172        Neste >>