Orona siste utvikling


HMF med markering utenfor halvårsmøte til Orona. Foto Christian Olstad

Det er nå sendt tariffkrav til Heis1 Trondheim, som er eid av Orona. Det ble meldt plassoppsigelse for hovedbedriften Orona Norway AS 24.april. Det forberedes streik ved begge bedrifter. Dato for mekling i Orona Norway vil foreligge om kort tid. 

Tekst Johnny Leo Johansen 19.04.2018. Kilde Frifagbevegelse.og Bjørn Tore Egeberg 02.05.18

Orona er det spanske konsernet som kjøpte opp i firmaet Elevator AS. Oslo-avdelingen til heisbedriften Orona Norway hadde halvårsmøte på Mastemyr utenfor Oslo. Heismontørenes fagforening holdt på kort varsel en markering for å støtte opp klubben i Orona.

Krever tariffavtale

Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som nå ikke har tariffavtale. Klubben har krevd tariffavtale i 13 måneder, ledelsen nekter å gi dem tariffavtale.

Leder i HMF Markus Hansen oppfordrer ledelsen i selskapet til å rydde opp og HMF har i lengre tid krevd tariffavtale med bedriften.

Firmaet har tidligere vært i konflikt, da i forbindelse med innleie. Kristoffer Syvertsen leder i Orona-klubben mistenker at de ikke vil ha avtale på grunn av innleie.

Orona er ikke medlem av NHO og har en lokal overenskomst.

Erik Kristiansen som sitter med arbeidsgiver for Orona beskriver i svar til Heismontørenes fagforening på Facebook at de har dekket opp det meste i egen avtale når det gjelder lønns- og arbeidsbetingelser for heismontører, hjelpere og læregutter, og at det er ingen store avvik der.

AFP er jo en sak som vi ikke har, da denne er et resultat av avtale mellom LO/NHO/ med staten som bidragsyter.
<< Forrige        54 av 172        Neste >>