Hvorfor er HMF så sterke?Radio Nova har intervjuet leder av HMF Markus Hansen med spørsmål om hvorfor HMF har så mange medlemmer og er så sterk fagforening.

Tekst og utklippsbildet Johnny Leo Johansen 23.11.2017

Det er knytta stor nysgjerrighet til hvorfor HMF har mange medlemmer og fortsatt er sterke. Hør radioinnslaget da vi var i radioen. Klippet er på ca 15 min.

I enkelte bransjer er organisasjonsdelen nede i så lite som 10%, noe som truer det norske trepartsmodellen. Hvordan har Heismontørenes Fagforening lyktes med å ha en så stor organisasjonsgrad, spør intervjueren?

Det settes søkelyset på utfordringer for fagforeninger og arbeidslivet i dag i samtalen med lederen i HMF.  

Hele sendingen kan høres her. 

<< Forrige        90 av 172        Neste >>