Politisk streik og fanemarkering 20.mars

Stopp regjeringas svekkelse av faglige rettigheterSeks lokal-LO er har gått sammen om denne markeringen foran Stortinget og skriver:

Mobiliser til vårens stormarkering:

Til forsvar for faglige rettigheter mandag 20. mars kl.14:00

Stortingsflertallet har etter initiativ fra Høyre/Frp-regjeringa vedtatt en rekke forverringer av arbeidsmiljøloven. Regjeringas arbeidstidsutvalg og ønske om å forverre tjenestemannsloven må avvises. Vi vil ha: Faste ansettelser på heltid, ikke flere lausarbeidere. Trygge jobber, ikke enklere å sparke folk. Regulert arbeidstid, ikke lengre arbeidsdager uten kompensasjon. Integrering, ikke innleie av arbeidskraft og sosial dumping.

Vi krever:

  • Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene.
  • Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå.
  • Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling.
EL og IT i Oslo og Akershus har oppfordret til politisk streik fra kl. 1300 for at medlemmene skal få anledning til å være med på markeringen.

Styret i HMF har vedtatt å ta medlemmene i og nær Oslo ut i politisk streik fra kl. 1300. Oppfordrer alle til å komme inn til Stortinget og gjøre dette til en kraftfull markering
<< Forrige        152 av 172        Neste >>