Protest mot Kone AS

Tekst: Knut Viggen, frifagbevegelse.no

Artikkel Frifagbevegelse

Misnøyen har bakgrunn i en oppsigelsessak som har skapt stor harme blant heismontørene.

Bedriften reiste før jul en mulig avskjedigelsessak mot en 20 år gammel heismontør, med begrunnelse om at han hadde brutt bedriftens sikkerhetsregler.

Brev om oppsigelse

Bedriften nektet da å svare om det var snakk om avskjedigelse eller oppsigelse, men rett før nyttår, noen få dager før prøvetiden hans hadde gått ut, ble det sendt brev om oppsigelse i prøvetiden til 20-åringen.

Brevet ble, på grunn av ferieavvikling i utlandet, likevel ikke mottatt av ham før fire dager etter prøvetidens utløp, altså 9. januar.

– Vi stiller oss undrende til denne oppsigelsen, sier leder i Heismontørenes Fagforening, Markus Hansen.

– Alt for strengt

Både fagforeningen og hovedverneombudet mener at oppsigelse er alt for strengt i dette tilfellet. De reglene han har forsømt seg mot er helt nye og dårlig kjent blant montørene i bedriften. Å jobbe etter de gamle rutinene, slik den oppsagte har gjort, gir ikke dårligere sikkerhet, ifølge dem.

Fagforeningen mener dette har bidratt til en fryktkultur i bedriften, hvor bedriften først bruker pisk og straffemetoder, for så å komme med opplæring senere. Kone er den nest største heisbedriften i Norge og har rundt 220 ansatte montører.

Sterke reaksjoner

Saken mot 20-åringen har ført til sterke reaksjoner, både blant de ansatte i Kone og blant organiserte heismontører og tillitsvalgte over hele landet.

– Vi reagerer sterkt på bedriftens fremgangsmåte i denne saken og oppfordrer ledelsen i Kone til å snu. Det er ennå ikke for sent, sier Markus Hansen.

Møter til uken

Heismontørenes Fagforening vil avholde møter til uken hvor de vil diskutere saken videre. De frykter flere kan lide 20-åringens skjebne. Fagforeningen frykter også for fremtiden til heisbransjen og arbeidslivet for øvrig, om man skal akseptere en slik fryktkultur som ledelsen på Kone skaper, uten å reagere.

Bedriften har på sin side varslet søksmål mot heismontørene.

Kjenner seg ikke igjen

Nettverk/FriFagbevegelse har tatt kontakt med personalsjef i Kone AS, Marit Aune. Hun sier i en kort kommentar på epost at hun ikke finner det naturlig å kommentere den konkrete saken, men at hun ikke kjenner seg igjen i fagforeningens beskrivelse av saken.

– Vi er trygge på vurderinger som er gjort og har også fått saken vurdert juridisk, svarer Marit Aune.

<< Forrige        163 av 172        Neste >>