Protestmarkering mot høyesterettsavgjørelsen

Screenshot invitasjonen

Etter høyesterett kom til domsavsigelse i Holshipsaken mot havnearbeidernes fortrinnsrett i norske havner og derved blir overstyrt av EØS-regelverket er det duket for nye protester, denne gang i Bergen.

Tekst Johnny Leo Johansen 05.01.2017

Det er etter avgjørelse nå i høyesterett bekymringer i store deler av fagbevegelsen ved at EØS regelverket kan nå på flere områder gripe inn overfor tariffavtaler og i det man anser som den norske modellen ved organisasjoner og avtaler for arbeidslivet. 

På Torgallmenningen som ligger sentralt i Bergen var det 06.01 kl. 17 protester i regi av Vestnorsk Transportabeiderforening mot avgjørelsen og prinsippene for tariff og det norske avtaleverket.

"Vil ikke la seg svinebinde

Svein Lundeng fra Mosjøen Transport forening avd. 147 Svein Lundeng har vært bryggesjauer i Mosjøen i over 20 år, men nå får ikke han og kollegaene utføre jobben i Mosjøen Havn etter lockout her. I to og et halvt år har de vært i arbeidskonflikt.

Lundeng er veldig aktiv i saker som gjelder arbeidslivet og skriver på siden for arrangementet i Bergen. 

- Fagbevegelsen kan ikke la seg stoppe av regler og lover som svinebinder den.
 
Dømt i høyesterett

Høyesterett har satt til side viktige arbeiderrettigheter på bekostning av EU-rett. Dette kan vi ikke godta! Vis din solidaritet!

Appellanter:

Terje Samuelsen, 1.nestleder NTF
Gunnar Rutle, leder Hordaland NEi til EU

Vil ha debatt

I Drammens tidende under Meninger utfordrer Olav Boye tidligere leder Drammen arbeiderparti, som også har vært tidligere leder i LO Drammen og tidligere Generalsekretær i Internasjonal Grafisk føderasjon med kontor i Brussel, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Lise Christoffersen til debatt.

Christoffersen raser mot Høyesteretts beslutning om at EØS-avtalens prinsipp om fri etableringsrett gjør at arbeiderne ikke kan bruke boikott for å få selskap til å følge tariffavtaler. Olav Boye oppfordrer til å møte til debatt for å få frem den politiske virkeligheten vi lever under med EØS-avtalen og EU-tilpassninger for øvrig.
 
"Ikke til å leve med

- Dette er ikke til å leve med, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentanten fra Buskerud. Hun har erfart at det er nok angrep på faglige rettigheter som det er, om det ikke i tillegg skal komme via EU-rett.

Lise Christoffersen er sikkert ingen tilhenger av EUs markedsliberalisme, men har samtidig gått helhjertet inn for at EØS-avtalen skal styre det meste av norsk politikk, ytrer Olav Boye i saken.

Les saken her

Kampen for bryggesjauertariffen har pågått i tre år.  Alt tyder på at det og i 2017 vil fortsette med flere kamper for at norske regler skal gis forrang foran EUs konkurranseregler.


<< Forrige        170 av 172        Neste >>