Regjeringen går for ytterligere kutt i tilskuddsmidlene


Illustrasjonsbilde. Foto Johnny Leo Johansen


Regjeringen går inn for ytterligere kutt i tilskuddsmidlene. Det er stort behov for midler til etterinstallering av heis. Bevilgningen er nå blitt halvert siden 2016.

Tekst og illustrasjonsbilde Johnny Leo Johansen 27.10.2017. Kilde NBBL

Gjentatte kutt i tilskuddsordning for etterinstallering av heiser i eksisterende boliger kan ramme folk med lavere inntekter som har behov for heis.

Prosjekter kan bli skrinlagt

Det fryktes at planlagte heisprosjekter i borettslag og sameier står i fare for å bli skrinlagt ved at støtteordningen blir redusert.

Dette kan ramme den kommende eldrebølgen og folk som ønsker å kunne bo hjemme lengre.

Kan ramme eldre med lavere inntekt  

Regjeringen forklarer kuttet med at det bygges flere nye blokker med heis. Disse boligene er i liten grad et alternativ for beboere i eldre lavblokkbebyggelse.
  
"Borettslag og sameier har etterspurt mer enn det dobbelte av Husbank-rammen til heis de siste to årene, uttaler administrerende direktør Thor Eek i NBBL i saken hos Norske boligbyggelag(NBBL).

Nye leiligheter er i et prissjikt som denne gruppen normalt ikke har råd til. Eldre med lavere inntekter har ofte få muligheter til å flytte til nye og mer egnede boliger.

Etterinstallering av heiser er et viktig tiltak for at eldre beboere skal kunne fortsette å bo hjemme.
<< Forrige        94 av 172        Neste >>